Troms fylkeskommune

Nord-Troms tannhelsedistrikt

Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen, og gi regelmessig oppsøkende tilbud til visse prioriterte grupper, blant annet barn og ungdom, psykisk utviklingshemmede, eldre, langtidssyke og uføre i institusjon. I tillegg til dette yter vi tannhelsetjenester til voksne pasienter. Vi er lokalisert i fire distrikt Nord-Troms, Tromsø, Midt-Troms og Harstad samt Universitetstannklinikken og Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge. Vi har i underkant av 300 medarbeidere. Bli vår medarbeider i Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms Fylkeskommune.

Renholder

Ved Olderdalen tannklinikk har vi ledig en 26,67 % fast stilling som renholder for snarlig tiltredelse.


Søkere med erfaring fra renhold i helseinstitusjoner og med fagbrev vil bli foretrukket, men også personer med annen bakgrunn oppfordres til å søke.


Lønn etter gjeldende tariff.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning.

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden.


Kontakt ass. fylkestannhelsesjef Per Ove Uglehus, tlf. 77 78 82 84, eller epost: per.ove.uglehus@tromsfylke.no for mer informasjon om stillingen.


Opplysninger om søker kan bli offentligjort selv om det er bedt om unntak fra offentlighet, jfr. Offentlighetsloven.

Vennligst oppgi referanser. 


Adresse: Tannhelseetaten, Troms fylkeskommune, P.b 6600, 9296 Tromsø

 

Søknadsfrist: 25.11.2018

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. november 2018
 • Arbeidsgiver
  Troms fylkeskommune
 • Nettside
 • Kommune
  Gáivuotna – Kåfjord – Kaivuono
 • Arbeidssted
  Olderdalen tannklinikk
 • Jobbnorge-ID
  160291
 • Intern-ID
  18/8650
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger