Barne-, ungdoms- og familieetaten

Østfold ungdoms- og familiesenter - omsorg

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne-, og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger på Lillestrøm. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Østfold ungdoms- og familiesenter, omsorg er en barnevernsenhet med fire institusjonsavdelinger. Enheten har 20 plasser fordelt på fire avdelinger rundt i Sarpsborg og Halden. Vi tar imot ungdommer mellom 12 og 18 år etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4, 6. ledd og 4-12.

 

Miljøterapeut, hvilende natt i 77,19 %

Det er ledig én fast stilling som hvilende nattevakt ved Rokkeveien ungdomshjem i Halden. Avdelingen har fire plasser for ungdom. Stillingsstørrelsen er på 77,19 % , og lønnes p.t. i 42,96 %. Turnusen har p.t. arbeid hver tredje helg.

Arbeidsoppgaver

 • delta i avdelingens miljøterapeutiske arbeidsoppgaver morgen og kveld
 • skape ro og trygghet om natten
 • rapportering
 • forefallende arbeid

Kvalifikasjoner

 • treårig høgskoleutdanning (barnevernpedagog, vernepleier eller sosionom)
 • erfaring fra miljøterapeutisk arbeid med ungdom
 • kjennskap til traumesensitivt barnevern
 • dataferdigheter
 • førerkort for klasse B

Egenskaper

 • gode samarbeidsevner og lojalitet til felles beslutninger
 • trygg voksenperson
 • takle utfordrende situasjoner
 • være strukturert og rolig
 • personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

 Vi tilbyr

 • Stillingen som nattevakt er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut, LR 15, alt. 6, p.t. kr 386 100 - 456 900 pr. år (ltr. 41 - 52). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Hvilende nattevakt godtgjøres med 1/3 timelønn i tidsrommet kl 0000-0600.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse jf. Lov om Statens Pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til gunstig rente, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. 

Generelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansetttelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.
 • Stillingen er p.t. lagt til Østfold ungdoms- og familiesenter, omsorg.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Bufetat er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25

Kontaktperson for stillingen:

Fungerende avdelingsleder Jon Bjerkholt 466 19 846

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester tas med ved et evt. intervju eller legges ved elektronisk

Søknadsfrist: 18.12.18

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  18. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Halden
 • Arbeidssted
  Halden
 • Jobbnorge-ID
  160267
 • Intern-ID
  Øst 142/18
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger