Avdeling for sikkerhetspolitikk har ansvaret for håndteringen av sikkerhetspolitiske spørsmål samt for departementets internasjonale virksomhet og relasjoner på det sikkerhetspolitiske området. Dette innebærer blant annet ansvar for å utvikle nasjonale sikkerhetskonsepter, analysere sikkerhetspolitiske trender og risikobildet, utvikle og koordinere FDs politikk vedrørende bilaterale, regionale og internasjonale sikkerhetspolitiske spørsmål, utarbeide samarbeidsavtaler samt å ivareta og koordinere Norges relasjon til NATO, EU og FN innenfor ansvarsområdet.  Avdelingen forbereder, iverksetter og følger opp regjeringsbeslutninger om nasjonale og internasjonale operasjoner og ivaretar rammene for den strategiske styringen av forsvars- og beredskapsplaner, øvingsaktivitet og Etterretningstjenesten. Avelingen har også ansvar for utvikling og styring av operativt ambisjonsnivå samt for videreutvikling av totalforsvaret og sivil-militært samarbeid.


Jurist/stabsoffiser

Det er ledig en midlertidig stilling som jurist/stabsoffiser ved Seksjon for operasjonell rett og etterretning i Forsvarsdepartementets Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner fra 2. januar 2019 til og med 31. desember 2019. Stabsoffiserens arbeidsoppgaver er tilknyttet et prosjekt for vurdering av krigens folkerett ved innføring av nye våpensystemer og krigføringsmetoder og -konsepter i Forsvaret. Personen som tilsettes vil gis militær grad som kaptein eller major avhengig av kompetansenivå.

 

Seksjon for operasjonell rett og etterretning har overordnet faglig ansvar i Forsvarsdepartementet (FD) og Forsvarsstaben (FST) for å støtte FD/FST/Forsvaret i saker vedrørende operasjonell rett, herunder krigens folkerett, beredskapslovgivning, bilateralt avtaleverk og tilstøtende rettsområder, herunder å utarbeide, kvalitetssikre og forvalte avtaler, lovgivning, forskrifter, instrukser og annet regelverk innenfor ansvarsområdet. Seksjonen har ansvar for juridisk rådgivning og tilrettelegging i krisesituasjoner og situasjoner med væpnet konflikt og ved planlegging og gjennomføring av militære operasjoner nasjonalt og internasjonalt, samt håndtere anmodninger om Forsvarets bistand til politiet som krever politisk klarering.

 

Seksjonen har også overordnet ansvar for og gjennomføring av FDs styring av Etterretningstjenestens virksomhet. Dette inkluderer ansvar for å utarbeide strategiske prioriteringsdokumenter og andre styringsdokumenter for E-tjenesten. Seksjonen har i tillegg en betydelig kontakt og et utstrakt samarbeid med internasjonale og nasjonale miljø innenfor eget ansvarsområde.

 

Arbeidsoppgaver:

Den som tilsettes vil primært få arbeidsoppgaver knyttet til juridisk rådgivning og saksbehandling innen prosjektets arbeidsområde, herunder analyser og internasjonale komparative vurderinger av rettsregler og praksis innen prosjektets arbeidsområde.

 

Kvalifikasjoner:

 • Master i rettsvitenskap, alternativt cand.jur.
 • Relevant militær utdanning og/eller erfaring.
 • God helhetsforståelse.
 • Gode analytiske evner.
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

 

Det er ønskelig med:

 • Krigsskole- eller befalsskoleutdannelse.
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i engelsk.
 • Gode samarbeidsevner. 

 

Særskilte krav:

Søkerne må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET.

 

Stillingen kunngjøres med flytende grad kaptein til major. Det vil bli gjort en gradsvurdering i forbindelse med tilsettingsprosessen. Stillingen avlønnes etter statens lønnsregulativ som stabsoffiser med kaptein kr 524 200- 576 100, major 597 400 – 646 600.

 

Tiltredelse 2. januar 2019 eller etter avtale.

 

Forsvarsdepartementet tilbyr en spennende arbeidsplass med lokasjon sentralt i Oslo, fleksibel arbeidstid og mulighet for trening i arbeidstiden.

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte avdelingsdirektør Geir Anders Fagerheim tlf. 23 09 62 60.

 

Søknad med oppdatert CV sendes elektronisk via FDs jobbportal www.regjeringen.no/fd innen 22. november 2018. Merk søknaden med «FD nr. 18/46».

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  22. november 2018
 • Arbeidsgiver
  Forsvarsdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  160213
 • Intern-ID
  FD nr. 18/46
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger