Avdeling for sikkerhetspolitikk har ansvaret for håndteringen av sikkerhetspolitiske spørsmål samt for departementets internasjonale virksomhet og relasjoner på det sikkerhetspolitiske området. Dette innebærer blant annet ansvar for å utvikle nasjonale sikkerhetskonsepter, analysere sikkerhetspolitiske trender og risikobildet, utvikle og koordinere FDs politikk vedrørende bilaterale, regionale og internasjonale sikkerhetspolitiske spørsmål, utarbeide samarbeidsavtaler samt å ivareta og koordinere Norges relasjon til NATO, EU og FN innenfor ansvarsområdet.  Avdelingen forbereder, iverksetter og følger opp regjeringsbeslutninger om nasjonale og internasjonale operasjoner og ivaretar rammene for den strategiske styringen av forsvars- og beredskapsplaner, øvingsaktivitet og Etterretningstjenesten. Avelingen har også ansvar for utvikling og styring av operativt ambisjonsnivå samt for videreutvikling av totalforsvaret og sivil-militært samarbeid.


Jurist/stabsoffiser

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  Forsvarsdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  160213
 • Intern-ID
  FD nr. 18/46
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Se mer

Finn andre stillinger