Barne-, ungdoms- og familieetaten

Østfold ungdoms- og familiesenter - omsorg, avd. Kurland ungdomshjem

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger på Lillestrøm. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Østfold ungdoms- og familiesenter, omsorg er en barnevernsenhet med fire institusjonsavdelinger. Enheten har 20 plasser fordelt på fire avdelinger i Sarpsborg og Halden. Vi tar imot ungdommer mellom 12 og 18 år etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4, 6. ledd og 4-12.

Miljøterapeut - vikariat i 100 % stilling

Ved Østfold ungdoms- og familiesenter, omsorg, avdeling Kurland ungdomshjem i Sarpsborg, er det fra dags dato ledig et 6 måneders vikariat som miljøterapeut i 100 % stilling med mulighet for forlengelse.

Vi søker deg som er faglig kvalifisert, engasjert og motivert for spennende arbeidsoppgaver. Vi vektlegger faget og setter ungdommen i fokus. Liker du å jobbe strukturert, skape gode relasjoner til ungdommer, løse uforutsette hendelser og være tilgjenglig, tydelig og en ansvarlig voksen? Da kan DU være den rette for oss.

 Miljøterapeutene går i turnus p.t. med arbeid hver fjerde helg.

Kvalifikasjoner:

 • Fullført 3 - årig høyskoleutdanning som barnevernspedagog, vernepleier eller sosionom
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Kunnskap om traumesensitiv omsorg
 • Erfaring fra barnevernsarbeid, helst institusjon og miljøterapi med ungdom
 • Erfaring fra familiearbeid, samarbeidserfaring med privat og offentlig nettverk.
 • Førerkort kl B er nødvendig

Arbeidsoppgaver: 

 • Systematisk arbeid med Standardisert forløp for omsorgsinstitusjoner
 • Delta i kartleggingsarbeid og observasjon
 • Gjennomføre målrettet miljøterapi, og legge til rette for endring og gode oppvekstvilkår
 • Du har vaktansvar
 • Det er krav til skriftlig dokumentasjon
 • Følge opp ungdommenes dagtilbud (skole eller arbeid)
 • Traumesensitiv tilnærming gjennom omsorg, stabilisering, regulering og normalisering
 • Deltakelse i fagutvikling
 • Ha hovedkontaktansvar for ungdom
 • Samarbeide med ulike instanser, og sikre ungdommenes rettigheter.
 • Praktiske oppgaver knyttet til daglig drift

 Personlige egenskaper:

 • Du er trygg, tilstedeværende og en sensitiv voksen med gode fagkunnskaper
 • Du evner å jobbe med både hode og hjerte, og viser tydelig empati og klokskap i arbeidet
 • Du er god på å lede deg selv, du gjennomfører oppgaver, og er målbevisst - samt mestrer å ha delegert lederansvar og er lojal mot beslutninger
 • Du er nysgjerrig på ny kunnskap
 • Du fremstår som rolig og regulert i utfordrende situasjoner, og mestrer å stå i andres sterke følelser over tid
 • Du skaper trygghet, forutsigbarhet, har evne til å tilby realsjon og kan hjelpe til med følelsesregulering
 • Du har humor
 • Du bidrar til et positivt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

 På bakgrunn av personalgruppens sammensetning oppfordres menn til å søke.


Vi tilbyr

 • Et godt barnevernfaglig miljø med hyggelige kolleger.
 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 som miljøterapeut, LR 15, alt. 6, p.t. kr. 386 100 - 456 900 pr. år, (ltr. 41- 52) eller i stillingskode 1534 som spesialutdannet miljøterapeut, LR 18, alt. 6 ltr.  p.t. kr. 415 100 - 488 500 pr. år (ltr. 46 - 56) ved relevant videreutdanning tilsvarende 60 stp. Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse jf. Lov om Statens Pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til gunstig rente og yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Generelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.
 • Stillingen er p.t. lagt til Østfold ungdoms- og familiesenter - omsorg.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Bufetat er en IA- (inkluderende arbeidsliv) virksomhet.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Kontaktperson for stillingen

Avdelingsleder Lars Torvik 466 19 735

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden
Vitnemål og attester tas med ved et evt. intervju eller legges ved elektronisk

Søknadsfrist: 19.12.18

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  19. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Sarpsborg
 • Arbeidssted
  Sarpsborg
 • Jobbnorge-ID
  160208
 • Intern-ID
  Øst 144/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger