Barne-, ungdoms- og familieetaten

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet. 

Bufetat, region sør dekker Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

Ekstern mekler - Familievern, Buskerud

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Krødsherad, Modum, Nes, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sigdal, Ål
 • Arbeidssted
  Ringerike / Hallingdal
 • Jobbnorge-ID
  160152
 • Intern-ID
  Sør 56/18
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Engasjement

Se mer

Finn andre stillinger