Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) er en del av den offentlige tannhelsetjenesten i Troms. TkNN har et omfattende spesialisttilbud, utdanner spesialister, driver rådgivnings- og veiledningstjeneste overfor tannhelsetjenesten i regionen og etterutdanning av tannhelsepersonell. Forsknings- og utviklingsarbeid er også en del av oppgavene. TkNN er samlokalisert med tannlegeutdanningen i Tromsø, og samarbeider på ulike områder med Institutt for klinisk odontologi (IKO) ved Universitetet i Tromsø.

Kjeveortoped

Ved TkNN er det ledig en 100 % stilling som spesialist i kjeveortopedi.

Vi søker primært medarbeider til heltidsstilling, men kan vurdere andre stillingsstørrelser.

Vi ber deg om å spesifisere i hvor stor stillingsbrøk du er interessert i ved søknad på stilling.

 

TkNN kan i dag tilby spesialistbehandling innenfor alle godkjente odontologiske spesialiteter og driver med spesialistutdanning innom følgende fagområder:

 • Kjeveortopedi
 • Pedodonti   
 • Klinisk odontologi (videreutdanning på spesialistnivå, prøveordning).

Den som tilsettes vil derfor kunne tilbys arbeidsoppgaver i et bredt tverrfaglig miljø.

 

Fra høstsemesteret 2019 er det planlagt opptak av fire nye kandidater til spesialistutdanning i kjeveortopedi ved TkNN/IKO. IKO vil ha det overordnede ansvaret og i tillegg være ansvarlige for teoretisk/vitenskaplig utdanning.

 

Den kliniske utdanningen som berører all pasientbehandling og teorien forbundet med den, får kandidatene på TkNN, der de blir veiledet av spesialister i fagområdet.

 

Vi søker erfarne spesialister i kjeveortopedi som ønsker å delta i den kliniske veiledningen av spesialistkandidater. Det vil være en fordel, men ikke nødvendig med erfaring fra undervisning og administrativ virksomhet. Avhengig av størrelsen på stillingen vil det også være mulighet for egen pasientbehandling.

 

Vi verdsetter personer som er strukturerte og som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

 

Det stilles krav om at søkerne behersker norsk eller skandinavisk tilfredsstillende.

Utenlandske tannleger må ha norsk autorisasjon som tannlege og norsk spesialistgodkjenning før tiltredelsen.


For stillingen gjelder:

 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %
 • Tiltredelse etter avtale
 • Før eventuell tiltredelse må politiattest fremskaffes jf. Helsepersonelloven § 20 a.

Ytterligere opplysninger om stillingen ved kompetansesenteret kan fås ved henvendelse til leder for TkNN, Elisabeth Camling, tlf. +47 960 92 090, tlf. +4747489495, eller e-post: elisabeth.camling@tromsfylke.no

 

Søknad skal sendes elektronisk via link på denne siden.

Vennligst oppgi referanser.

 

Adresse: Troms fylkeskommune, Tannhelseetaten, Postboks 6600, 9296 TROMSØ.

 

Søknadsfrist: 13. januar 2019

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  13. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Troms fylkeskommune
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Arbeidssted
  TkNN
 • Jobbnorge-ID
  160139
 • Intern-ID
  18/8649
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger