Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Seniorrådgiver

Forsvarsdepartementets internrevisjon er organisert som en kompetanseenhet i departementet bestående av 14 medarbeidere, og leverer internrevisjonsfunksjonen til departementsråden og fire av fem etatssjefer. Sjef for internrevisjon rapporterer direkte til departementsråden. Vi har to ledige stillinger for personer som kan styrke et proaktivt fagmiljø innen internrevisjon, varsling og gransking.

 

I 2017 ble funksjonen ekstern-evaluert av IIA Norge og oppnådde høyest mulig score. Vi er en pådriver for forbedring i forsvarssektoren, gjennom aktivt å tilpasse våre aktiviteter til sektorens strategier, mål og risiko. Vårt arbeid preges av høy integritet, forankring og objektive fremstillinger. Trives du også med et dynamisk miljø, med en til tider hektisk hverdag og fokus på kvalitet og leveranser, kan du være den vi trenger.

 

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsområdet vil i hovedsak være å lede/delta i planlegging, gjennomføring og rapportering av enhetens aktiviteter. Avhengig av kvalifikasjoner kan det bli aktuelt å:

 • Være ansvarlig for et fagområde og/eller ivareta rollen som revisjonsansvarlig for en virksomhet i sektoren
 • Lede/delta i IT-revisjoner
 • Bidra i arbeidet med varslingskanalen
 • Delta i internrevisjonens arbeid med å forebygge og avdekke feil, misligheter og manglende etterlevelse, herunder utføre systematiske dataanalyser (dataanalyseverktøyet IDEA brukes i arbeidet) og gjennomføre granskinger

Rollen som revisjonsansvarlig innebærer et særskilt ansvar for å etterleve internrevisjonsinstruks fra etatssjefen, utarbeide overordnede planer og rapporter og ivareta fremdrift og koordinering for internrevisjonens aktiviteter i virksomheten.

 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere akademisk utdanning minimum på bachelornivå innenfor intern- og/eller eksternrevisjon, økonomi, juss, ledelse og styring, IT, gransking, dataanalyser e.l. Relevant praksis kan veie opp for det formelle utdanningskravet.
 • Det er ønskelig med sertifisering/diplomering innen internrevisjon, slik som CIA, CISA, CRMA, CGAP, Diplomert Intern Revisor, eller innen granskning.
 • Kunnskap om forsvarssektoren er en fordel.
 • Det er en fordel med kjennskap til statens økonomiregelverk.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne er nødvendig både på norsk og engelsk.

 Dokumentert erfaring tillegges vekt. Relevant erfaring kan i tillegg til revisjon, varslingshåndtering og gransking være virksomhetsstyring, kontroll-, risiko- og compliancefunksjoner, IT-styring, tilsynsarbeid m.m.

 

Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe målrettet, teamorientert og skape gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt
 • Evne til å ivareta ulike roller og være bevisst i møtet med ulike organisasjonskulturer
 • Evne til å levere og samtidig håndtere betydelige mengder informasjon parallelt med gjennomføring av revisjoner i forsvarssektoren
 • Fleksibilitet og stor arbeidskapasitet
 • Faglig integritet
 • Gode analytiske evner og evne til å jobbe selvstendig
 • God kommunikasjonsevne
 • Forståelse for samspillet mellom politikk og embetsverk

 Vi tilbyr:

 • Lønn som seniorrådgiver fra kr. 619 000 – 730 000. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et godt og dynamisk fagmiljø, i en spennende og utfordrende sektor med stor samfunnsmessig betydning
 • Gode muligheter til faglig oppdatering og kompetanseutvikling
 • Sentral arbeidsplass på Akershus festning
 • Eget treningslokale med mulighet for trening i arbeidstiden.

Den som blir ansatt må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NS.

 

Henvendelse om stillingene kan rettes til fung. avdelingsdirektør Linda Lillestøl på mobil 906 767 89 eller epost: linda.lillestol@fd.dep.no.

 

Søknad og oppdatert CV merkes FD nr. 18/49 og sendes elektronisk via Forsvarsdepartementets jobbportal, www.regjeringen.no/fd . Søknadsfrist er 26. november 2018.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  26. november 2018
 • Arbeidsgiver
  Forsvarsdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  160110
 • Intern-ID
  FD nr. 18/49
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger