Barne-, ungdoms- og familieetaten

Østfold ungdoms- og familiesenter - omsorg, avd. Tune ungdomshjem

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne-, og likestillingsdepartementet. Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger på Lillestrøm. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Østfold ungdoms- og familiesenter, omsorg er en barnevernsenhet med fire institusjonsavdelinger. Enheten har 20 plasser fordelt på fire avdelinger rundt i fylket. Vi tar imot ungdommer mellom 12 og 18 år etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4, 6. ledd og 4-12.

Miljøterapeut - fast stilling som nattevakt 74%

Ved Østfold ungdoms- og familiesenter, omsorg, avdeling Tune ungdomshjem i Sarpsborg, er det ledig en fast stilling som aktiv nattevakt i 74 % stilling. Avdelingen har seks plasser for ungdom. Turnusen har p.t. arbeid hver tredje helg.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i avdelingens miljøterapeutiske arbeid
 • Skape ro og trygghet om natten
 • Rapportering
 • Forefallende arbeid

Kvalifikasjoner

 • Treårig høgskoleutdanning som barnevernpedagog, vernepleier eller sosionom
 • Erfaring fra miljøterapeutisk arbeid med ungdom
 • Kjennskap til traumesensitivt barnevern
 • Dataferdigheter
 • Førerkort for klasse B

Egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Trygg voksenperson
 • Takle utfordrende situasjoner
 • Være strukturert og rolig
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Et godt barnevernfaglig miljø med hyggelige kolleger.
 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 som miljøterapeut, LR 15, alt. 6, p.t. kr. 386 100 - 488 500 pr. år, (ltr. 41- 56) eller i stillingskode 1534 som spesialutdannet miljøterapeut, LR 18, alt. 6, p.t. kr. 415 000 - 488 500 pr. år, (ltr. 46-56) ved relevant videreutdanning tilsvarende 60 stp. Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse jf. Lov om Statens Pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til gunstig rente og yrkesskade- og gruppelivsforsikring


Generelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler magnfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av fast nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.
 • Stillingen er p.t. lagt til Østfold ungdoms- og familiesenter, omsorg.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. Lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Bufetat er en IA- (inkluderende arbeidsliv) virksomhet.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Kontaktperson for stillingen
Avdelingsleder Lise Bjerkholt Paulsen, tlf. 466 16 965.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.
Vitnemål og attester tas med ved et evt. intervju eller legges ved elektronisk.

Søknadsfrist: 19.12.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  19. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Sarpsborg
 • Arbeidssted
  Sarpsborg
 • Jobbnorge-ID
  160093
 • Intern-ID
  Sør 145/18
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger