Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

Vil du være med å videreutvikle virksomhetsstyringen i Miljødirektoratet?

Har du erfaring med virksomhetsstyring, prosjektledelse og analysearbeid? Er du i tillegg en profesjonell og pedagogisk nettverksbygger, kanskje også med erfaring fra offentlig forvaltning? Da håper vi du har lyst til å bidra i utviklingen av Miljødirektoratet, slik at vi kan levere enda bedre på vårt viktige samfunnsoppdrag.

Vi ønsker å styrke vårt team for økonomi- og virksomhetsstyring med en seniorrådgiver med solid kompetanse og erfaring på prosjektledelse, utviklings- og forbedringsarbeid og risikovurderinger.

Seksjon for Økonomi og virksomhetsstyring er en del av Organisasjonsavdelingen. Vi har per i dag 16 dyktige medarbeidere som jobber i Trondheim og Oslo. Våre viktigste ansvarsområder er regnskaps- og systemdrift, økonomi- og virksomhetsstyring, fag- og rådgivningsansvar for innkjøp og evaluerings- og analyser. Medarbeiderne i seksjonen jobber i team innenfor de ulike fagområdene.

Arbeidssted for denne stillingen er Oslo eller Trondheim.

Stillingens hovedansvarsområder

 • Virksomhetsstyring, plan- og utviklingsarbeid, som f.eks oppfølgingsprosessene på økonomi, aktivitet, evalueringer, internkontroll, risikovurderinger og risikostyring
 • Videreutvikling og effektivisering av styringsprosessene, arbeidet med evalueringer, risikovurderinger og internkontroll
 • Prosjektledelse for utrednings- og forbedringsarbeid på tvers i direktoratet
 • Analysearbeid, herunder arbeid med kost-/nytteanalyser og gevinstrealisering
 • Utarbeide beslutningsgrunnlag for ledelsen

Kvalifikasjoner

 • Det er krav til relevant mastergrad, men søkere med bachelorgrad og lang og relevant erfaring vil også bli vurdert
 • Minimum 3-5 års erfaring med virksomhetsstyring og forbedrings-/utviklingsarbeid
 • Erfaring med prosjektledelse og koordinering av plan- og oppfølgingsprosesser innenfor økonomi- og ressursstyring, evalueringer og internkontroll
 • Erfaringer fra analysearbeid, herunder kost-/nytteanalyser og gevinstrealisering 
 • God kunnskap om og erfaring fra arbeid med risikovurderinger
 • Det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning
 • Svært gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk

Egenskaper

 • du samarbeider godt med andre og bygger nettverk både internt og eksternt, men har også evnen til å arbeide selvstendig
 • du er pedagogisk, kommuniserer godt og kan formidle vanskelige fagsaker enkelt og forståelig
 • du har meget god rolleforståelse
 • du har tydelig og profesjonell dialog med interne og eksterne
 • du leverer med rett kvalitet til rett tid
 • du er løsningsorientert, ryddig og god til å planlegge dine oppgaver
 • du er strukturert og har høy gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • fast stilling
 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn som seniorrådgiver fra kr.524.200,- (ltr. 60) til kr. 658.300,- (ltr. 72) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.

Kontaktperson for stillingen er økonomisjef Guri Hope på telefon 941 61 609 /guri.hope@miljodir.no . Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til Ingrid Krohn Hansen på telefon 988 07 145/ ingrid.krohn-hansen@miljodir.no.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

Vi ber deg om å sende søknad med vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jmf. offentlighetsloven §25. Dersom anmodningen ikke etterkommes, skal søkeren ha beskjed og gis anledning til å trekke sin søknad.

Her er lenke til vår personvernerklæring.

Referanse: 85-2018 OOK                                                  Søknadsfrist: 25.11.18

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. november 2018
 • Arbeidsgiver
  Miljødirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo, Trondheim
 • Arbeidssted
  Brattøra, Trondheim eller Helsfyr, Oslo
 • Jobbnorge-ID
  160092
 • Intern-ID
  85-2018 OOK
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger