Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

Vil du være med å bygge opp felles strategisk innkjøpsfunksjon for miljøforvaltningen?

Har du erfaring med anskaffelser i offentlig sektor? Er du god på strategisk innkjøp, analysearbeid og prosjektledelse? Da håper vi du har lyst til å bli med på laget.

Miljøforvaltningen kjøper varer og tjenester for mer enn 1 milliard årlig. Miljødirektoratet skal fra 1.januar 2019 etablere felles strategisk innkjøpsfunksjon for miljøforvaltningen.. Klima- og miljødepartementets underliggende etater; Riksantikvaren, Meteorologisk institutt, Kulturminnefondet, Artsdatabanken og Norsk Polarinstitutt, vil alle være viktige samarbeidspartnere. Den strategiske innkjøpsfunksjonen vil inngå som en del av seksjon for innkjøp og bli en del av organisasjonsavdelingen i Miljødirektoratet. Seksjonen vil ha 5 ansatte i Trondheim og Oslo, og få ansvar for å bygge opp den strategiske innkjøpsfunksjonen for miljøforvaltningen.

Typiske oppgaver for seksjonen vil være å utarbeide handlingsplaner for oppfølging av innkjøpsstrategien, utvikle og vedlikeholde systemer og rutiner for kategoristyring, leverandørstyring- og leverandøroppfølging, risikovurderinger av anskaffelsesprosessene, gevinstanalyser og gevinstrealisering. I tillegg skal seksjonen ivareta faglig rådgivning og støtte til gjennomføring av anskaffelser internt i Miljødirektoratet. Det holdes åpent for at seksjonen kan bli utvidet med flere medarbeidere allerede innen utgangen av 2019.

Vi søker nå etter en motivert og kompetent seniorrådgiver til den nye innkjøpsseksjonen.

Arbeidssted for denne stillingen er Oslo eller Trondheim.

Stillingens hovedansvarsområder

 • Utarbeide og implementere strategi og handlingsplaner for innkjøp i miljøforvaltningen
 • Prosjektledelse for større anskaffelser, eks rammeavtaler 
 • Samarbeid og rådgivning i anskaffelsesprosesser på tvers av etatene
 • Gjennomføre egne anskaffelser, kontraktsoppfølging
 • Vedlikehold og videreutvikling av verktøy, maler og rutiner

Kvalifikasjoner

 • Det er krav til relevant mastergrad, men søkere med bachelorgrad og lang og relevant erfaring vil også bli vurdert
 • Minimum 3-5 års erfaring med å gjennomføre egne anskaffelsesprosesser og kontraktsoppfølging (primært offentlige anskaffelser) og med å lede større anskaffelsesprosesser
 • Erfaring med prosjektledelse og koordinering av plan- og oppfølgingsprosesser innenfor økonomi- og ressursstyring, evalueringer og internkontroll
 • Erfaringer fra analysearbeid, herunder kost-/nytteanalyser og gevinstrealisering 
 • Det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning
 • Svært gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk og engelsk

Egenskaper

 • du samarbeider godt med andre og bygger nettverk både internt og eksternt, men har også evnen til å arbeide selvstendig
 • du er pedagogisk, kommuniserer godt og kan formidle vanskelige fagsaker enkelt og forståelig
 • du har meget god rolleforståelse
 • du har tydelig og profesjonell dialog med interne og eksterne
 • du leverer med rett kvalitet til rett tid
 • du er løsningsorientert, ryddig og god til å planlegge dine oppgaver
 • du er strukturert og har høy gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • fast stilling
 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn som seniorrådgiver fra kr.524.200,- (ltr. 60) til kr. 658.300,- (ltr. 72) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.

Noe reising vil måtte påregnes, fortrinnsvis mellom Trondheim og Oslo.

Kontaktperson for stillingen er økonomisjef Guri Hope på telefon 941 61 609 /guri.hope@miljodir.no. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til Ingrid Krohn Hansen på telefon 988 07 145/ ingrid.krohn-hansen@miljodir.no.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

Vi ber deg om å sende søknad med vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jmf. offentlighetsloven §25. Dersom anmodningen ikke etterkommes, skal søkeren ha beskjed og gis anledning til å trekke sin søknad.

Her er lenke til vår personvernerklæring.


Referanse: 84-2018 OAL                                       Søknadsfrist: 25.11.18

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. november 2018
 • Arbeidsgiver
  Miljødirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo, Trondheim
 • Arbeidssted
  Brattøra, Trondheim eller Helsfyr, Oslo
 • Jobbnorge-ID
  160077
 • Intern-ID
  84-2018 OOK
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger