Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

Vil du lede oppbyggingen av en felles strategisk innkjøpsfunksjon for miljøforvaltningen?

Har du ledererfaring og er god på strategisk innkjøp, analysearbeid og prosjektledelse? Har du erfaring med å lede og gjennomføre større anskaffelsesprosesser i offentlig sektor? Da kan det være deg vi leter etter.

Miljøforvaltningen kjøper varer og tjenester for mer enn 1 milliard årlig. Miljødirektoratet skal fra 1.januar 2019 etablere felles strategisk innkjøpsfunksjon for miljøforvaltningen. Klima- og miljødepartementets underliggende etater; Riksantikvaren, Meteorologisk institutt, Kulturminnefondet, Artsdatabanken og Norsk Polarinstitutt, vil alle være viktige samarbeidspartnere. Den strategiske innkjøpsfunksjonen vil inngå som en del av seksjon for innkjøp og bli en del av organisasjonsavdelingen i Miljødirektoratet. Seksjonen vil ha 5 ansatte i Trondheim og Oslo, og få ansvar for å bygge opp den strategiske innkjøpsfunksjonen for miljøforvaltningen.

I tillegg skal seksjonen ivareta faglig rådgivning og støtte til gjennomføring av anskaffelser internt i Miljødirektoratet. Typiske oppgaver for seksjonen vil være å utarbeide handlingsplaner for oppfølging av innkjøpsstrategien, utvikle og vedlikeholde systemer og rutiner for kategoristyring, leverandørstyring- og leverandøroppfølging, risikovurderinger av anskaffelsesprosessene, gevinstanalyser og gevinstrealisering. Det holdes åpent for at seksjonen kan bli utvidet med flere medarbeidere allerede innen utgangen av 2019.

Vi søker nå etter en leder for den nye innkjøpsseksjonen som vil bli en del av ledergruppen til organisasjonsdirektøren i Miljødirektoratet, og som også vil rapportere til Styringsgruppen for samordning av administrative funksjoner i miljøforvaltningen.

Arbeidssted for stillingen er Oslo eller Trondheim.


Stillingens hovedansvarsområder

 • Lede innkjøpsseksjonen og arbeidet med å etablere strategisk innkjøpsfunksjon for miljøforvaltningen
 • Utarbeide og implementere strategi og handlingsplaner på tvers av etatene
 • Prosjektledelse for større anskaffelser, for eksempel anskaffelse av rammeavtaler
 • Samarbeid med ledelse og innkjøpsmedarbeidere i etatene
 • Følge opp og rapportere på innkjøpsstrategien- og handlingsplaner og legge til rette for gevinstrealisering
 • Budsjett- og rapporteringsansvar for egen seksjon
 • Gjennomføre egne anskaffelser, kontraktsoppfølging

Kvalifikasjoner

 • Relevant ledererfaring vil tillegges stor vekt
 • Det er krav til relevant mastergrad, men søkere med bachelorgrad som kan vise til gode resultater og relevant erfaring vil også bli vurdert
 • Minimum 3-5 års erfaring med å gjennomføre egne anskaffelsesprosesser og kontraktsoppfølging (primært offentlige anskaffelser) og med å lede større anskaffelsesprosesser vil tillegges stor vekt
 • Erfaringer fra analysearbeid, herunder kost-/nytteanalyser og gevinstrealisering er ønskelig og vil vektlegges
 • Det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning
 • Svært gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk og engelsk

Egenskaper

 • du er nytenkende, proaktiv og resultatorientert
 • du er tydelig i ditt lederskap, men samtidig god til å inspirere og motivere
 • du samarbeider godt med andre og bygger nettverk både internt og eksternt
 • du er pedagogisk, kommuniserer godt og kan formidle vanskelige fagsaker enkelt og forståelig
 • du har høy arbeidskapasitet og evne til å stå i krevende situasjoner over tid
 • du har tydelig og profesjonell dialog med interne og eksterne
 • du er strukturert og har høy gjennomføringsevne
 • Reising vil måtte påregnes, fortrinnsvis mellom Trondheim og Oslo.

Vi tilbyr

 • fast stilling
 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn som seksjonsleder fra kr. 682.200,- (ltr. 74) til kr. 893.900,- (ltr. 84) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.

Kontaktperson for stillingen er økonomisjef Guri Hope på telefon 941 61 609 /guri.hope@miljodir.no og organisasjonsdirektør Gun Bente Johansen på telefon 908 90 508/ gun-bente.johansen@miljodir.no . Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til Ingrid Krohn Hansen på telefon 988 07 145/ ingrid.krohn-hansen@miljodir.no.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

Vi ber deg om å sende søknad med vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jmf. offentlighetsloven §25. Dersom anmodningen ikke etterkommes, skal søkeren ha beskjed og gis anledning til å trekke sin søknad.

Her er lenke til vår personvernerklæring.


Referanse: 83-2018 OAL                                            Søknadsfrist: 25.11.18

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. november 2018
 • Arbeidsgiver
  Miljødirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo, Trondheim
 • Arbeidssted
  Brattøra, Trondheim eller Helsfyr, Oslo
 • Jobbnorge-ID
  160072
 • Intern-ID
  83-2018 OAL
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger