Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Vi bidrar til at Stortingets og regjeringens mål og retningslinjer blir fulgt opp i regionen og vi ivaretar innbyggernes rettsikkerhet.

Fylkesmannen i Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud slås sammen til ett embete fra 01.01.2019. Det nye embetet vil få ca 600 ansatte fordelt på 7 avdelinger og 3 staber. Avdelingene er organisert i ulike seksjoner, som vil ha kontorsteder både i Moss, Oslo og Drammen.  

Ledige stillinger ved juridisk avdeling i nytt fylkesmannsembete

Juridisk avdeling i det nye embetet vil ha hovedkontor i Oslo og bestå av tre fagseksjoner - to parallelle seksjoner for fast eiendom og kommunalrett lokalisert i hhv Oslo og Moss, samt en seksjon for bevilling, tro og livssyn lokalisert i Oslo.

Vi er i ferd med å etablere det nye fylkesmannsembetet, og de som tilsettes vil delta i oppbyggingen av nye strukturer og arbeidsformer.


Seksjon Fast eiendom og kommunalrett – kontorsted Moss

Fra 1. januar 2019 er det ledig 4-5 faste stillinger som rådgivere (kode 1434) / seniorrådgivere (kode 1364) med kontorsted Moss.

Seksjonens hovedområde vil være klagesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Seksjonen vil også ha oppgaver innen generell forvaltningsrett, offentleglova og kommuneloven, samt annet lovverk i tilknytning til fast eiendom og kommunalrett hvor Fylkesmannen har forvaltningsmyndighet.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene vil være knyttet til klagesaksbehandling etter plan- og bygningsloven, saksbehandling innenfor andre rettsområder med tilknytning til fast eiendom, samt veilednings-, informasjons- og opplæringsoppgaver innenfor plan- og bygningsrett og tilgrensende rettsområder. I tillegg kan stillingene tillegges oppgaver innenfor ett eller flere av seksjonens øvrige saksfelt.

Kvalifikasjoner:

Det kreves juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap. Relevant erfaring er en fordel, men også nyutdannede kan søke.

 

Seksjon Bevilling, tro og livssyn - kontorsted Oslo

Fra 1. januar 2019 er det ledig en fast stilling som rådgiver (kode 1434), samt en fast stilling og et ett-års vikariat som førstekonsulent (kode 1408) / seniorkonsulent (kode 1363) med kontorsted Oslo.

Seksjon Bevilling, tro og livssyn forvalter fylkesmannens oppgaver i tilknytning til ekteskapslovgivningen, lov om fri rettshjelp, tros- og livssynssamfunn, navneloven og gravferdsloven. Øvrige områder kan bli tillagt seksjonen.

 • Stillingen som rådgiver

Aktuelle arbeidsoppgaver:

Hovedoppgaven vil være behandling av saker etter lov om fri rettshjelp. Den som ansettes kan i tillegg få oppgaver innen ett eller flere av seksjonens øvrige arbeidsområder etter ledelsens nærmere bestemmelse.

Kvalifikasjoner:

Det kreves juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap. Relevant erfaring er en fordel, men også nyutdannede kan søke.

 • Stillingene som førstekonsulent / seniorkonsulent

Aktuelle arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være knyttet til veiledning / rådgivning og behandling av søknader om separasjon og skilsmisse etter ekteskapsloven, men kan også tillegges andre oppgaver innenfor seksjonens fagområder.

Kvalifikasjoner:

Det er ønskelig med bachelorgrad i relevant fagkombinasjon. Høy realkompetanse kan kompensere for kortere utdanning. Gode kunnskaper i engelsk muntlig og skriftlig kreves.

___________________________________________

Felles kvalifikasjoner og personlige egenskaper for alle stillingene:

Vi ønsker medarbeidere som trives med høyt arbeidstempo, som er fleksible, og som har evne til raskt å sette seg inn i nye arbeidsoppgaver. Du må kunne arbeide selvstendig, men vi forventer også at du deltar aktivt i det etablerte fagmiljøet. Du må kunne organisere arbeidsdagen din effektivt og kunne forholde deg konstruktivt til stor saksmengde og stramme tidsfrister.

Videre må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, god skriftlig og muntlig framstillingsevne samt gode IKT-kunnskaper. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Som ansatt hos oss må du også være forberedt på endringer i arbeidsoppgaver og ansvar når hensynet til hensiktsmessig oppgaveløsning krever det.

 

Vi kan tilby:

I Juridisk avdeling vil du jobbe sammen med dyktige kolleger i et inkluderende og godt arbeidsmiljø. Vi tilbyr god opplæring og oppfølging av nyansatte, fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

Stillingene som rådgiver / seniorrådgiver på seksjon Fast eiendom og kommunalrett - Moss lønnes i lønnsspenn kr. 480.000 til kr. 590.000 pr år.

Stillingen som rådgiver på seksjon Bevilling, tro og livssyn - Oslo lønnes i lønnsspenn kr. 480.000 til kr. 525.000 pr år.

Stillingene som førstekonsulent / seniorkonsulent på seksjon Bevilling, tro og livssyn - Oslo lønnes i lønnsspenn kr. 410.000 til kr. 490.000 pr år.

Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

Plassering innen oppgitte lønnsspenn er avhengig av faglige kvalifikasjoner og tidligere yrkespraksis. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Har du spørsmål om stillingen?

Eventuelle spørsmål om stillingene på seksjon Fast eiendom og kommunalrett - Moss kan rettes til avdelingsdirektør Rannveig Bjerkmo (97 74 10 20 / fmoarbj@fylkesmannen.no) eller seksjonssjef Anne Danielsen Haugland (69 24 71 35 / fmosadh@fylkesmannen.no).

Eventuelle spørsmål om stillingene på seksjon Bevilling, tro og livssyn - Oslo kan rettes til avdelingsdirektør Rannveig Bjerkmo (97 74 10 20 / fmoarbj@fylkesmannen.no) eller seksjonssjef Hege Skaanes Nyhus (40 87 40 47 / fmoahsn@fylkesmannen.no).

Fylkesmannen er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater om å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemning, hull i cv, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i cv gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til registreringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad.

Søknadsfrist: 22.11.18

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vedlagt søknaden ønskes vitnemål og relevante attester.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten; jfr. offentleglova § 25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  22. november 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Nettside
 • Kommune
  Moss, Oslo
 • Jobbnorge-ID
  160056
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger