Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

Vil du jobbe med klimakvoter og industriprosesser?


En fast og en midlertidig stilling som rådgiver/seniorrådgiver i klimaavdelingen


Har du interesse for industriprosesser og synes at regelverk er viktig for å regulere utslipp av CO2 fra industrien? Vi søker deg som er engasjert i klima og som vil lære mer om Norges viktigste virkemiddel for å redusere utslipp fra industrien. Du kjenner kanskje allerede noen industriprosesser, og har en interesse for å forstå hvor klimagassutslippene fra industrien kommer fra. Hos oss får du mulighet til å bidra på et viktig fagområde i rask utvikling og bruke faget ditt i komplekse saker i samarbeid med svært kompetente og engasjerte kollegaer og samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Våre medarbeidere leverer resultater, setter arbeidsoppgavene inn i en helhet, sikrer læring og utvikling, og samarbeider godt internt og eksternt.


Klimaavdelingen er en av Miljødirektoratets syv miljøfagavdelinger. Avdelingen har ansvaret for direktoratets oppgaver på klimaområdet. Dette omfatter utvikling og rapportering av det norske klimagassregnskapet, å være kontaktpunkt for FNs klimapanel, å koordinere arbeidet med klimatilpasning, å gi faglige råd om klimatiltak og virkemidler, å forvalte klimakvoteregelverket og regelverket for biodrivstoff, å veilede kommunene i deres klimaarbeid og å følge opp arbeidet med lokal luftkvalitet. Avdelingen har ca. 65 ansatte fordelt på fem seksjoner.

 

Seksjon for klimakvoter (KKV) har 15 ansatte og forvalter klimakvoteregelverket der norske virksomheter er en del av det europeiske klimakvotemarkedet (EU-ETS). Seksjonen gir tillatelser til kvotepliktige utslipp, tildeler klimakvoter, godkjenner utslippsrapporter, og drifter det norske klimakvoteregisteret. Videre følger seksjonen regelverksutviklingen i EU tett, har bred ekstern kontaktflate og deltar i internasjonalt arbeid om karbonmarkeder. Forvaltningen av CO2-kompensasjonsordning for industrien og analyser av hvordan man kan redusere klimagassutslipp i industrien ligger også til seksjonen.


Seksjonen har arbeidssted på Helsfyr i Oslo.

 

Stillingens hovedansvarsområder

 • Behandle søknader og utforme tillatelser etter klimakvoteloven og forurensningsloven, behandle søknader om tildeling av klimakvoter, samt kontrollere utslippsrapporter.

 • Bidra til å løse andre oppgaver relatert til klimakvoter, inkludert drift av det norske kvoteregisteret, og innenfor klimaavdelingens ansvarsområder ved behov.

   

Kvalifikasjoner

 • du har fullført utdanning på masternivå, gjerne som ingeniør eller naturviter

 • det er ønskelig med to-fem års relevant arbeidserfaring, men nyutdannede kan også søke

 • kunnskap om klima, klimakvoter og EUs kvotehandelssystem vil bli vektlagt

 • erfaring fra arbeid i, samarbeid med eller for offentlig forvaltning vil bli vektlagt

 • du skriver og kommuniserer godt på norsk og engelsk

 • du har god tallforståelse og erfaring med Excel eller tilsvarende verktøy

 

Egenskaper

 • du har stor arbeidskapasitet og trives med høyt arbeidstempo i et hektisk miljø

 • du tar ansvar for egne leveranser og leverer på det du skal til rett tid

 • du har gode samarbeidsevner og liker å samarbeide både internt og eksternt

 • du har god forståelse for rollen som myndighetsutøver og kan se faglige problemstillinger i sammenheng

 • du ser din rolle og ditt bidrag i ulike oppdrag med både kort og lang tidshorisont

 

Vi tilbyr

 • en fast og en ett års midlertidig stilling som rådgiver (1434) med lønn fra kr. 464 800 (ltr. 53) til kr. 576 100 (ltr. 65) eller seniorrådgiver (1364) med lønn fra kr. 524 200 (ltr. 60) til kr. 658 300 (ltr. 72) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere

 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde

 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling

 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter inkludert trening i arbeidstiden og i tillegg stor sykkelgarasje, fine garderober og tørkerom

 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

 

Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder Tone Sejnæs Pettersen, telefon 992 64 134. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til avdelingskoordinator Helle Myrthel Kvalvik, telefon 405 51 311.

 

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.


Vi ber deg om å sende søknad med vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.
Søkerlisten vil bli offentlig når søknadsfristen er gått ut. Vi gjør oppmerksom på at søknaden din kan bli offentlig selv om du har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista, jfr. offentleglova §25. Hvis det skjer, vil vi gi deg beskjed slik at du får mulighet til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring.

Referanse: 68-2018 KKV                                                         Søknadsfrist: 18.11.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  18. november 2018
 • Arbeidsgiver
  Miljødirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Helsfyr
 • Jobbnorge-ID
  160037
 • Intern-ID
  68-2018 KKV
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger