Vestfold tingrett etableres fra 1. januar 2019 som en fullfaglig førsteinstansdomstol i Vestfold. Tingretten har fire tinghus; i Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Tinghuset i Tønsberg er lokalisert i Statens Park nær Tønsberg jernbanestasjon.Vestfold tingrett vil ha rundt 50 ansatte og ledes av sorenskriver Jørn Holme.Dommerfullmektig

Ved Vestfold tingrett, Tønsberg tinghus, blir det ledig inntil to stillinger som dommerfullmektig med tiltredelse på nyåret i 2019 etter nærmere avtale. Den som blir ansatt må også påregne å kunne tjenestegjøre ved de øvrige kontorstedene.

Vi kan tilby gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Dommerfullmektigene i tingretten gis anledning til å arbeide med alle saksområder innenfor gjeldene retningslinjer. Vi legger betydelig vekt på høy kvalitet og effektivitet i alt vårt arbeid og god service overfor alle brukere av domstolens tjenester.

Vi ønsker oss en medarbeider som har gode faglige kvalifikasjoner og helst relevant arbeidserfaring. Du må kunne arbeide selvstendig, men være opptatt av å etablere et godt samarbeid med dem rundt deg gjennom engasjement, refleksjon og humør. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er nødvendig i stillingen.

Det legges vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet. Kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne.

Tilsetting skjer på vanlige vilkår for dommerfullmektiger. Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25 annet ledd vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlisten. For aktuelle kandidater vil det bli innhentet politiattest.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med nåværende sorenskriver i Tønsberg, Dag Carlstedt, eller administrasjonssjef Mona Sivertsen på telefon 33 30 70 80.

Søknad med attester og vitnemål sendes via lenke på denne siden.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  17. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Vestfold tingrett
 • Nettside
 • Kommune
  Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Re, Sandefjord, Tønsberg
 • Jobbnorge-ID
  160033
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger