Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, digitale tjenester og fasiliteringstjenester for departementene. Våre felles verdier er; hjelpsom, engasjert og profesjonell. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca. 700 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.


Avdeling for Facility Management (FM) koordinerer DSS sitt bidrag til planleggingen av nytt regjeringskvartal og har ansvar for renhold, distribusjons-, logistikk- og fasilitetstjenester, produksjon av departementenes publikasjoner, regjeringsdokumenter, Norges offentlige utredninger, samt statsbudsjettet.

 

Seksjon for grafiske tjenester (GRAF) har ansvar for produksjon av regjeringsdokumenter, statsbudsjettet og Norges Offentlige Utredninger (NOU). DepMedia er en del av seksjonen og tilbyr layout, design og produksjon av publikasjoner.

Rådgiver – DepMedia

Denne stillingen er ikke aktiv.