Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, digitale tjenester og fasiliteringstjenester for departementene. Våre felles verdier er; hjelpsom, engasjert og profesjonell. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca. 700 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.


Avdeling for Facility Management (FM) koordinerer DSS sitt bidrag til planleggingen av nytt regjeringskvartal og har ansvar for renhold, distribusjons-, logistikk- og fasilitetstjenester, produksjon av departementenes publikasjoner, regjeringsdokumenter, Norges offentlige utredninger, samt statsbudsjettet.

 

Seksjon for grafiske tjenester (GRAF) har ansvar for produksjon av regjeringsdokumenter, statsbudsjettet og Norges Offentlige Utredninger (NOU). DepMedia er en del av seksjonen og tilbyr layout, design og produksjon av publikasjoner.

Rådgiver – DepMedia

DepMedia har ledig en stilling som rådgiver – med arbeidsoppgaver som strukturering av dokumenter for web og print. Vi søker deg som er mediegrafiker med erfaring fra arbeid med verktøy som FrameMaker, InDesign og Word. Du må være nøyaktig, strukturert og håndtere tidspress. Vi er et allsidig team, og forventer at du må utføre andre arbeidsoppgaver innenfor dokumentproduksjonen. Du må trives i et hektisk miljø, og ha lyst til å løse oppdrag på den beste måten for kunden.

 

Arbeidsoppgaver

 • Strukturering av dokumenter for web og print
 • Oppgaver knyttet til layout og ombrekking
 • Kundekontakt
 • Videreutvikling av produksjonsprosesser
 • Delta i utviklingsprosjekter knyttet til tjenesteområdet
 • Ta del i øvrige arbeidsoppgaver knyttet til seksjonen
 • Arbeidsoppgaver vil kunne endres iht endringer i tjenestene overfor departementene

Nødvendige kvalifikasjoner

 • God kunnskap og bred erfaring med FrameMaker, InDesign og Word
 • Kunnskap og erfaring med Photoshop, Illustrator og Excel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Grunnleggende kunnskap om HTML og CSS
 • Kunnskap om digital publisering
 • Fagbrev som mediegrafiker

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Kunnskap og interesse for ny teknologi
 • Erfaring med web-shop og web-publisering
 • Erfaring med digital arbeidsflyt
 • Kjennskap til universell utforming

Personlige egenskaper

 • Arbeide strukturert og selvstendig
 • Ordenssans
 • Kunne håndtere til tider stort arbeids- og tidspress
 • Gode kommunikasjonsevner og norskkunnskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Stå på vilje, positiv og fleksibel
 • Evne til å formidle tydelige budskap
 • Du må ha kundefokus og være brukerorientert

Personlige egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi ønsker en person som er løsningsorientert, har evne til å holde mange baller i luften samtidig, prioritere og tenke fremover.


Andre opplysninger

 • Stillingen krever stor fleksibilitet og det må innimellom påregnes arbeid ut over normal arbeidstid, også på kort varsel
 • Tilsetting skjer under forutsetning at søker blir sikkerhetsklarert på nivå Hemmelig (H)
 • Det legges vekt på personlige referanser og en oversikt over slike referanser bes opplyst i søknaden (min 3 stk.)
 • Vi ber om at attester og vitnemål legges ved søknaden

Lønn: Stillingen lønnes som stillingskode 1434 (rådgiver) i lønnsspennet fra kr 497 000 til 544 400. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. Arbeid utover normalarbeidstid dekkes i hht. statens satser.


Som ansatt i DSS har du

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter/bedriftsidrettslag
 • Subsidierte priser i kantinene i regjeringskvartalet
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum

For mer informasjon, se vår hjemmeside www.dss.dep.no

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I DSS er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Som IA-bedrift vil vi tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.


Nærmere opplysninger ved: Seksjonssjef Bjørn Vidar Jensen, 415 07 717, bjorn-vidar.jensen@dss.dep.no eller seniorrådgiver Raymond Svendsen, 907 81 819, raymond.svendsen@dss.dep.no

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. november 2018
 • Arbeidsgiver
  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Oslo sentrum
 • Jobbnorge-ID
  160032
 • Intern-ID
  DSS 2018 - 43
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger