Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) er et offentlig, uavhengig organ, organisatorisk underlagt Stortinget, som ble opprettet i 2015. Den nasjonale institusjonen skal bidra til å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene, særlig ved å overvåke og rapportere om menneskerettighetenes stilling i Norge, rådgi offentlige organer og private aktører, fremme opplæring, utdanning og forskning på menneskerettighetene, legge til rette for samarbeid med relevante offentlige organer og andre aktører, og delta i internasjonalt samarbeid for å fremme og beskytte menneskerettighetene. Institusjonen ledes av et styre og en direktør. Kontoret holder til sentralt i Kautokeino. Vi har også kontor i Oslo. Se www.nhri.no for nærmere informasjon.

Rådgiver/seniorrådgiver innen menneskerettigheter

NIM har ledig en fast stilling (rådgiver/seniorrådgiver) ved vårt kontor i Guovdageaidnu/ Kautokeino, for snarlig tiltredelse.

 

Hovedoppgaver

I stillingen vil man arbeide med menneskerettslige problemstillinger i tråd med mandatet for Nasjonal institusjon. Oppgavene vil bl.a. bestå i utredninger, utarbeidelse av høringsuttalelser, faglig rådgivning og formidling, samt å følge prosesser med norsk rapportering til internasjonale traktatorganer på menneskerettighetsområdet.

 

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad i rettsvitenskap eller embetseksamen (cand.jur.) eller tilsvarende høyere utdanning, eksempelvis statsvitenskap, med gode resultater. Spesialisering innen menneskerettigheter er ønskelig.
 • Det er ønskelig med relevant erfaring fra arbeid med menneskerettslige problemstillinger, inkludert urfolks -og minoritetsrettigheter.
 • God arbeidskapasitet og evne til å jobbe selvstendig, strukturert og nøyaktig.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne.
 • I tillegg til gode norskkunnskaper, er det en fordel med gode engelskkunnskaper. Kunnskaper i samiske språk eller nasjonale minoritetsspråk er også en fordel.

 Som medarbeider hos NIM:

 • Får du være med å videreutvikle virksomheten, og bidra til et inspirerende miljø med høy kompetanse på menneskerettigheter.
 • Arbeider du med menneskerettslige problemstillinger innenfor ulike fagområder
 • Får du varierte og utfordrende oppgaver.
 • Får du oversiktlige arbeidsbetingelser med fleksibel arbeidstid og medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Må du regne med noe reisevirksomhet.

 

Vi ønsker i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering eller kulturell/etnisk bakgrunn. Vi har et personalpolitisk mål om å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere både personer som har urfolks- og minoritetsbakgrunn.

 

Lønn etter hovedtariffavtalen i staten, etter kvalifikasjoner og erfaring.

 • Lønnsspenn rådgiver: 480 600 - 524 200 (ltr. 55 – 60).
 • Lønnsspenn seniorrådgiver: 505 800 - 646 700 (ltr. 58 -71).

Fra lønnen trekkes 2% til Statens pensjonskasse.

 

Hvis du ønsker å bli unntatt fra søkerlisten, må du opplyse om grunnen til det. Vi vil varsle deg hvis ønsket ikke tas til følge.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fungerende direktør Adele Matheson Mestad, tlf. 23 31 69 78 eller fagdirektør Laila Susanne Vars 97754102

 

Elektronisk søknad sendes via JobbNorge. Søknaden skal inneholde vedlegg som vitnemål/karakterutskrift og attester.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  7. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
 • Nettside
 • Kommune
  Guovdageaidnu – Kautokeino
 • Arbeidssted
  Diehtosiida
 • Jobbnorge-ID
  159901
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger