Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) er et offentlig, uavhengig organ, organisatorisk underlagt Stortinget, som ble opprettet i 2015. Den nasjonale institusjonen skal bidra til å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene, særlig ved å overvåke og rapportere om menneskerettighetenes stilling i Norge, rådgi offentlige organer og private aktører, fremme opplæring, utdanning og forskning på menneskerettighetene, legge til rette for samarbeid med relevante offentlige organer og andre aktører, og delta i internasjonalt samarbeid for å fremme og beskytte menneskerettighetene. Institusjonen ledes av et styre og en direktør. Kontoret holder til sentralt i Oslo og er samlokalisert med Sivilombudsmannen. Vi har også kontor i Kautokeino. Se www.nhri.no for nærmere informasjon.

Kommunikasjonsrådgiver i NIM

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Norges institusjon for menneskerettigheter
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  159881
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger