Barne-, ungdoms- og familieetaten

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regionar har som hovudoppgåve å drifte og drive etaten sine institusjonar og familievernkontor. I tillegg har regionane ansvar for fosterheimsrekruttering og oppgåver knytt til adopsjon. Barn, unge og familiane deira skal få riktig hjelp til rett tid uansett kvar dei bur i Noreg. Bufetat sine fem regionar og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagd Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat Region vest dekkjer fylka Hordaland, Rogaland og Sogn- og fjordane. Regionkontoret ligg i Bergen. Regionen har ca.1.300 tilsette og 17 einingar. I tillegg har regionen ansvar for oppfølging av 4 kyrkjelege familievernkontor.

Regionleiinga består av regiondirektør, 3 avdelingsdirektørar med særskilt ansvar for oppfølging av dei einskilde tenesteeiningane, 1 stabsdirektør og 1 kommunikasjonssjef.

Avdelingsdirektør i Bufetat, region vest - fast 100 % stilling

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  159763
 • Intern-ID
  vest 70/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger