Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor offshoreteknologi, marin- og undervannsteknologi, industriell teknologi og driftsledelse, bygg- og konstruksjonsteknikk, maskinteknikk og materialteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Instituttet har en høy internasjonal profil med ansatte og studenter fra hele verden. Det er i dag 60 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 600 studenter ved instituttet.

Stipendiat i offshoreteknologi

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i offshoreteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% pliktarbeid. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen. Stillingen er ledig fra 01.01.2019.

Prosjektets tittel: "Eksperimentell kombinert ytelses- og skadeanalyse - CNC kontrollert friksjonssveising og manuell lysbuesveising (undersøkelse av "sveis-på-sveis" egenskaper)".

Søkere må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad innenfor maskiningeniør, produksjonsteknikk eller offshore ingeniør, fortrinnsvis av nyere dato, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen.

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ. Stipendiaten må ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 449 400 bto pr år. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Prosjektbeskrivelse fremgår nedenfor. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Professor R.M. Chandima Ratnayake, tlf +47 518 31938, epost chandima.ratnayake@uis.no. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgvier Margot A.Treen, tlf 51831419, epost margot.treen@uis.no.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester, publikasjonsliste og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. En detaljert prosjektskisse må vedlegges søknaden. Dokumentasjonen må foreligger på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

 

Project description:

Friction Stir Spot (FSS) welding is a solid state joining process commonly used to join aluminum alloys. The friction stir (FSS) welded aluminum panels are currently used in: automobile, aerospace, offshore oil and gas, etc. As the applications for FSS welding are growing (for instance FSS welding has been utilized to retrofit sacrificial anodes to operating subsea pipelines), the need to assess the joint performance of FSS welded structures have also augmented. Fatigue is one of the dominant degradation mechanisms causing failure of the FSS welded joints eventually leading to health, safety, and environmental (HSE) issues. Therefore, during recent years several investigations have been made of fatigue performance of FSS welded joints. The great majority of available data from fatigue analysis of FSS welded joints are concerned with uniaxial loading conditions for simple geometry; however, in real world applications complex geometry undergoes multi axial fatigue damage. Furthermore, in most cases standard codes (such as Eurocode 9) and fatigue guidelines (such as International Institute of Welding) for aluminum welded joints address only welded structures with conventional welding methods but not those with friction stir welding procedure. Consequently, proper theoretical approaches coupled with standard procedures need to be identified and introduced for investigation of the FSS welded joints’ performance (in particular fatigue and fracture assessment).

In addition, several cases on code noncompliance with respect to ‘weld on weld’ practice within onshore and offshore have been identified. There is a significant need to investigate the current state of recommended practices and major operator’s specification for ‘weld on weld’ by reviewing relevant international codes and recommended practices, company specifications and academic literature, Although there are recommended practices available for developing welding procedure specifications (WPSs) to achieve desired properties of the weldment, the minimum distance between two adjacent welds seems not following at the fabrication stage leaving ‘weld on welds’. Hence, it is vital investigation of the material and strength properties within aforementioned areas with special emphasis on developing S-N curves and investigating fatigue degradation behavior.

Project focus: The project focuses on investigating the joint performance of FSS welds for developing optimal set of welding procedure specifications (WPSs) and arc welds with special emphasis on weld on weld characteristics. During the project, emphasis shall be laid on:

 • Design of experiment to obtain optimized welding parameters: FSS welded joints performance has a close correlation with the welding parameters such as rotational speed, dwell time, plunge depth, plunge speed etc. It has been a point of interest for many industries to improve the fatigue life via altering the welding parameters. The engineering robust design (ERD), which leverages on the statistical experimentation, shall be employed to investigate an optimal FSS welding parameters combination that provides the best joint performance.
 • Fabrication of the welding joints for the optimized parameters using CNC controlled FSS welding: In order to lower the production time and manufacturing cost, the FSS welding process shall be automated using a Mazatrol CNC machine. Additional advantage of CNC controlled FSS welding is that better control of the welding process in terms of optimized parameters is achieved.
 • Material characterization of the FSS welded joints: From the fatigue crack initiation point of view it is vital to understand the grain structure of the FSS welded joint. Thus, Field Emission Scanning Electron Microscope (FESEM) shall be utilized to understand the grain structure of the FSS welded joints.
 • Multi axial material testing of the FSSW joints: A series of fatigue experiments of FSS welded joints would be performed on multi axial fatigue machine. The data obtained would be used to generate the S-N curves for the FSS welded joints.
 • Fracture assessment of the FSSW joints: Using softwares such as BEASY, CIVA and Matlab, the probabilistic fracture assessment of the FSS welded joints shall be performed.
 • Extending results for arc welding to investigate ‘weld on weld’ characteristics: Carbon and super (Duplex, 6MO, etc.) steel based arc welding supported metal additive manufacturing and strength testing at ‘weld on welds areas’.
Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  27. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  159727
 • Intern-ID
  30082427
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger