VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. Vårt motto er «Engasjert for mennesket – lokalt og globalt».

VID har over 4400 studenter, 410 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger.

Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, ledelse, pedagogikk, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr ca. 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

 

Professor/dosent i folkehelse og rehabilitering

Fakultet for helsefag i Sandnes ønsker å styrke toppkompetanse på fagområdet folkehelse og rehabilitering. Dette er felles fagområder for bachelorutdanningene i vernepleie og ergoterapi, og utgjør også grunnlaget for det tverrfaglige mastergradsprogrammet i medborgerskap og samhandling. Det lyses derfor ut en stilling som professor/dosent i folkehelse og rehabilitering.

Les mer om formål med stillingen og fagfeltet folkehelse og rehabilitering her.

Krav og kompetanseprofil for stillingen

Stillingens formål og fagfelt gjør at ulike kompetanseprofiler innenfor folkehelse og rehabilitering vil kunne være aktuelle.

Søkere må kunne:

 • dokumentere undervisning, veiledning og forskning i samsvar med forskriftsmessige krav til professor/dosentkompetanse og med emnemessig, teoretisk og metodisk bredde og dybde innenfor fagfeltet som er beskrevet og formålet som er gitt for stillingen i denne utlysningen.

 • gi en teoretisk refleksjon om fagområdene folkehelse og rehabilitering, sett i sammenheng med sivilsamfunn, nettverk og sosial bærekraft som fremmer helse og livskvalitet. 

Vi søker etter en person med:

 • professor/dosentkompetanse basert på en fagkrets som inkluderer folkehelse og/eller rehabilitering, men hvor også følgende kompetanseområder vil kunne vektlegges:

  • metodekompetanse (kvantitativ metode, kvalitativ metode, deltakerbasert og inkluderende forskning)

  • helsetjeneste- og tjenesteutvikling, hvor samarbeid med brukere og pårørende inngår

  • profesjonell praksis

 • god formidlingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk

 • relevant undervisnings- og veiledningserfaring

 • god kunnskap om og erfaring med e-læring

 • forskningsaktivitet og publisering innenfor fagfeltet de siste 5-10 årene

 • erfaring med å initiere og lede forsknings- og utviklingsvirksomhet

 • erfaring fra nasjonalt og internasjonalt samarbeid om fagutvikling og forskning

 • god kontaktflate og nettverk til relevante fag- og forskningsmiljøer

 • personlig egnethet, initiativ og samarbeidsevne

Generelle kriterier for tilsetting som professor/dosent fremgår av FOR 2006-02-09 nr.129 Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med kompetanse som professor/dosent, kan det være aktuelt med midlertidig tilsetting som førsteamanuensis/førstelektor i inntil 3 år med krav om arbeid mot professor/dosentkompetanse før fast ansettelse (jf. Universitets- og høyskoleloven §6-5). Dersom sakkyndig utvalg vurderer at kandidaten har kommet langt i løpet mot oppnåelse av professor/dosentkompetanse og vil kunne søke om opprykk innen rimelig tid, vil fast ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor vurderes.

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for vitenskapelige stillinger, og må påregne endringer i organisering og arbeidsoppgaver.

Vi kan tilby

 • Mulighet til faglig utvikling med gode medarbeidere med høy kompetanse og stort engasjement
 • En verdibevisst utdanningsinstitusjon med høye ambisjoner
 • Et godt arbeidsmiljø preget av mangfold.
 • Høgskolen er en IA bedrift
 • Medlemskap med gode låne- og pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene, SKO 1013 Professor, etter ansiennitet og kompetanse.

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. 

Den som tilsettes må i arbeidet være lojal mot VID vitenskapelige høgskoles verdigrunnlag.

Søkere som har høyere utdanning fra utlandet bes søke om NOKUTs generelle godkjenning (www.nokut.no).

Det vil bli brukt sorteringskomité, og det kan ikke forventes at alle søkere vil få en vurdering av sakkyndig utvalg. Sorteringskomiteens innstilling sendes ikke ut.

Slik søker du
VID benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”. Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • søknad
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, alle vitenskapelige kvalifikasjoner, pedagogiske kvalifikasjoner, formidlingsvirksomhet, erfaring fra administrasjon og ledelser, eventuelt annet
 • vitnemål og attester
 • vitenskapelige publikasjoner som søkeren ønsker vurdert (inntil 15 publikasjoner)
 • tre referanser

Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. For at en søknad skal vurderes, må relevante vedlegg lastes opp sammen med CV/søknad. Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Søknadene sendes elektronisk til det sakkyndige utvalget.

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester. I forbindelse med intervju vil det bli gjennomført prøving av pedagogiske kvalifikasjoner.

Søknadsfrist: 15.12.2018

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til dekan Kristin Fjelde Tjelle eller studieleder Kjersti Helene Haarr.

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  16. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  VID vitenskapelige høgskole
 • Nettside
 • Kommune
  Sandnes
 • Arbeidssted
  VID Sandnes
 • Jobbnorge-ID
  159711
 • Intern-ID
  18/01725 KSæ
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger