Vadsø kommune ønsker deg velkommen til å leve og arbeide i et pulserende og spennende samfunn. Fylkeshovedstaden Vadsø, med sine 6200 innbyggere, er handelssenter i Finnmark og har god barnehagedekning, gode skoler, attraktive boligfelt, flyplass med hyppige avganger og et fritidstilbud for enhver smak. Vadsø er en moderne og levende by som gir deg kultur- og naturopplevelser for livet.

Sykepleiere

Vi søker etter sykepleiere til en av Norges mest sykepleiefaglige varierte avdeling.

Ved sykestue/korttids- og lindrende enhet er det ledig en 90 % fast stilling som sykepleier med snarlig tiltredelse, og et 100 % svangerskapsvikariat i 1 år med tiltredelse fra 01.12.18.

I svangerskapsvikariatet er det mulighet for forlengelse.

Opplysninger om enheten

Sykestue/korttids- og lindrende enhet ivaretar svært mange av kommunens oppgaver i pleie og omsorgstjenesten. Som sykepleier får du brukt alle dine sykepleiefaglige kunnskaper.

Vi gir tjenester innenfor:

 • Akutt- og legevaktfunksjon
 • Rehabilitering
 • Pre- og posthospital oppfølging
 • Sykehjem/demensomsorg
 • Lindrende enhet

Avdelingens overordnet mål er å gi et trygt, meningsfullt og mest mulig selvstendig liv for den enkelte.

Vi har fokus på velferdsteknologi og vi er i prosess for å bli Livsgledehjem. Avdelingen samarbeider tett med andre enheter i kommunen for å sikre god oppfølging av inneliggende pasienter.

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleiefaglig oppfølging
 • Pleie- og omsorgsoppgaver
 • Primærkontaktoppgaver
 • Koordinering av pasientoppfølgingen
 • Mottak av akuttpasienter, stabilisering og videre oppfølging
 • Betjene legevaktstelefon for Vadsøs befolkning store deler av døgnet
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Teamledelse
 • Andre arbeidsoppgaver må påregnes avhengig av avdelingens behov

Kvalifikasjoner

Til stillingen kreves 3-årig høgskoleutdanning som sykepleier med norsk autorisasjon.

Ønskelig:

 • Videreutdanning i akuttsykepleie/legevakts sykepleie eller geriatri er en fordel
 • Erfaring fra akuttsituasjoner og legevaktstelefon er ønskelig, men opplæring vil bli gitt

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss sykepleiere som har:

 • Faglig styrke, er stabil og fleksibel
 • Initiativ og pågangsmot
 • Kapasitet til å gå i tredelt turnus, og helse til å stå i de utfordringer som følger med jobben
 • Evne til å jobbe selvstendig i et aktivt miljø, samt evne til å jobbe tverrfaglig
 • Evne og vilje til å bidra både faglig og i arbeidsmiljøet
 • Godt humør, stå-på-vilje og motivasjon for jobben
 • Evne til refleksjon og læring
 • Evne til å koordinere avdelingens personellressurser på vakt
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Et aktivt arbeidsmiljø med spennende faglige utfordringer
 • Muligheter for kompetanseheving

Lønns- og tilsettingsvilkår

Lønn etter tariffavtale, medlemskap i KLP og gode forsikringsordninger. For Finnmark gjelder særlige regler om nedskrivning av studielån inntil kr. 25.000 pr. år i Statens Lånekasse og lavere personskatt. Flytting dekkes etter gjeldende reglement.

Arbeid i tredelt turnus med arbeid hver tredje helg.

Søknad sendes

Søknaden sendes på vårt elektroniske søknadsskjema. Skjema og nærmere opplysninger om fremgangsmåte finner du på www.vadso.kommune.no under ledige stillinger.

I søknaden oppgis minimum to referanser. Det skal ikke sendes inn vitnemål og attester, disse tas med til evt. intervju.

Ved tilsetting må politiattest og helseattest for tuberkulose og MRSA fremlegges, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5-4.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Søknadsfrist 28.12.18, ref.nr. 1542

Kontaktperson

Inger Anna Langvatn, enhetsleder, tlf.: 78 94 25 71, mobil: 971 97 220, inger.anna.langvatn@vadso.kommune.no

Marit Nordstrand, nestleder, tlf.: 78 94 25 77, mobil: 404 92 806, marit.nordstrand@vadso.kommune.no

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Vadsø kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Vadsø
 • Jobbnorge-ID
  159653
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger