Barne-, ungdoms- og familieetaten

Østfold ungdoms- og familiesenter - omsorg

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har som hovedoppgave å tilby tiltak med høy og riktig kvalitet til barn, unge og familier i Norge som har behov for hjelp og støtte. Bufetat er organisert i fem regioner samt Bufetat Senter for administrasjon og utvikling, og underlagt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger på Lillestrøm. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Østfold ungdoms- og familiesenter, omsorg er en barnevernsenhet med fire institusjonsavdelinger. Enheten har 20 plasser fordelt på fire avdelinger i Sarpsborg og Halden. Vi tar imot ungdommer mellom 12 og 18 år etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4, 6. ledd og 4-12.

Tillkallingsvikarer

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Halden
 • Arbeidssted
  Sarpsborg og Halden
 • Jobbnorge-ID
  159635
 • Intern-ID
  Øst 146/18
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Ekstrahjelp

Se mer

Finn andre stillinger