Barne-, ungdoms- og familieetaten

Østfold ungdoms- og familiesenter - omsorg

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har som hovedoppgave å tilby tiltak med høy og riktig kvalitet til barn, unge og familier i Norge som har behov for hjelp og støtte. Bufetat er organisert i fem regioner samt Bufetat Senter for administrasjon og utvikling, og underlagt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger på Lillestrøm. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Østfold ungdoms- og familiesenter, omsorg er en barnevernsenhet med fire institusjonsavdelinger. Enheten har 20 plasser fordelt på fire avdelinger i Sarpsborg og Halden. Vi tar imot ungdommer mellom 12 og 18 år etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4, 6. ledd og 4-12.

Tillkallingsvikarer

Østfold ungdoms- og familiesenter har behov for nye og dyktige tilkallingsvikarer til våre avdelinger.

Har du ønske om å bli en del av en barnevernsinstitusjon i utvikling? Vi har fokus på høy faglighet og setter ungdommen i sentrum.

Du har et engasjement for mennesker og er ikke redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg over "de små tingene" og er god på å skape relasjon med andre. Du vil jobbe med ungdommer som har ulike utfordringer som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, tålmodig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må ha god fysisk og psykisk helse.

Du er fleksibel, har stor arbeidskapasitet og kan stille opp på kort varsel.

På alle våre avdelinger er det 3-delt turnus.

Kvalifikasjoner;

 • Ønskelig med 3- årig helse og sosialfaglig utdanning, eventuelt studenter under utdanning.
 • Andre med relevant kompetanse vil bli vurdert.
 • Erfaring i arbeid med mennesker er ønskelig.
 • Førerkort kl B er et krav.

 Vi tilbyr

 • Et godt barnevernfaglig miljø med hyggelige kolleger.
 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 som miljøterapeut, LR 15, alt. 6, p.t. kr. 386 100 - 456 900 pr. år (ltr. 41- 52 ), eller i stillingskode 1486 som miljøarbeider, LR 04, alt. 6, p.t  323 000 - 376 100 pr år (ltr. 26 - 39).
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse jf. Lov om Statens Pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til gunstig rente og yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Generelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av alle faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.
 • Stillingen er p.t. lagt til Østfold ungdoms- og familiesenter - omsorg.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Bufetat er en IA- (inkluderende arbeidsliv) virksomhet.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester tas med ved et evt. intervju eller legges ved elektronisk

Kontaktperson: Line-Therese Heli-Hansen 466 165 87

Søknadsfrist: 19.12.18

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  19. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Halden
 • Arbeidssted
  Sarpsborg og Halden
 • Jobbnorge-ID
  159635
 • Intern-ID
  Øst 146/18
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Ekstrahjelp

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger