Konfliktrådet er en del av rettspleien og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Sekretariatet for konfliktrådene har det faglige og administrative ansvaret for landets 22 konfliktråd og Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging. Konfliktrådet mekler mellom parter i konflikt som følge av en straffbar handling eller mellom parter i sivile konflikter. Konfliktrådene har også ansvar for gjennomføring av straffereaksjonene ungdomsstraff, ungdomsoppfølging og oppfølging i konfliktråd.

Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging ble etablert 1. november 2015, og lagt til Sekretariatet for konfliktrådene. Senteret skal bidra til kunnskapsbasert kriminalitetsforebygging, både nasjonalt og lokalt, gjennom innhenting og formidling av erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap.

3 ledige stillinger som rådgivere/seniorrådgivere

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Konfliktrådet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  159548
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger