Flakstad kommune i Lofoten har ca. 1.300 innbyggere. Hovednæringen er fiskerier og turisme. Vi er den 3 største kommunen i Lofoten, og har gode kommunikasjonsforhold med resten av Lofoten. 30 minutter til nærmeste flyplass. En særegen natur og fine muligheter for friluftsaktiviteter. Her er gode oppvekstvilkår for barn, og barnehagetilbudet er bra. Vi er kjent som en aktiv og inkluderende kommune, med et rikt og aktivt kulturliv, både innen musikk, teater og idrett. Du er hjertelig velkommen til Flakstad!!!

Psykolog 100% fast stilling

Det er ledig stilling som psykolog i fast 100% stilling. Stillingen er fordelt 50/50 mellom kommunene Flakstad og Moskenes.

 

Helseavdelingen i kommunene består av psykisk helse, legetjeneste, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, tjenester til funksjonshemmede og interkommunal legevakt.

Enhetene jobber aktivt med tverrfaglig samarbeid både internt, med samarbeidskommuner, med spesialisthelsetjeneste og øvrige samarbeidspartnere.

 

Psykologstillingen er nyopprettet og støttes av tilskudd fra Helsedirektoratet.

Organisatorisk legges stillingen til psykisk helse, men det forventes utstrakt samarbeid med øvrige tjenester i kommunen.

 

Målgruppene vil være:

 

-          Utsatte barn og unge og deres familier

-          Voksne med sammensatte og komplekse behov for tjenester

-          Ansatte innen helse, omsorg, barnevern og oppvekst ift veiledning

 

 

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen:

 

-          Klinisk virksomhet; kartlegging av og samtaler med familier, foreldre, barn, unge og voksne med vekt på tidlig innsats.

-          Mulighet for gruppebaserte tiltak

-          Veiledning av andre yrkesgrupper i ulike avdelinger, delta i drøftingssamtaler, samt bidra i kompetansehevingstiltak.

-          Delta i tverrfaglige samarbeidsfora.

-          Videreutvikle kommunenes tjenester med vekt på lavterskeltilbud, tidlig innsats og barn og unges psykiske helse.

 

Kvalifikasjoner:

 

-          Offentlig godkjent/autorisasjon som psykolog

-          Ønskelig med erfaring med psykososialt arbeid med barn og unge og deres familier, samt arbeid med voksne.

-          Ønskelig med erfaring fra tverrfaglig/tverretatlig samarbeid

-          Ønskelig med erfaring med veiledning

-          Forståelse for tidlig intervensjon, forebyggende og helsefremmende arbeid

-          Svært gode samarbeidsevner

-          Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

 

Vi søker etter en person som har:

 

-          Evne til å ta initiativ og være løsningsorientert

-          Evne til å kommunisere og samarbeide

-          Evne til å arbeide både selvstendig og i team

-          Evne til å arbeide fleksibelt, målrettet og strukturert

 

Personlig egnethet vektlegges

 

 

Andre stillingsopplysninger:

 

-          Vi tilbyr et godt faglig og sosialt miljø

-          Variert, tverrfaglig samarbeid

-          Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver

-          Veiledning, kurs og kompetanseheving

-          Tilsetting på kommunale vilkår og god pensjonsordning gjennom KLP

-          Lønn etter avtale

 

Søknadsfrist: Løpende

 

Tiltredelse: Snarest/etter avtale

 

Nærmere opplysninger om stillingen får en ved å henvende seg til: Rådmann Erling Sandnes tlf: 913 35 875 eller på mail: erling.sandnes@flakstad.kommune.no

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Løpende
 • Arbeidsgiver
  Flakstad kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Flakstad
 • Arbeidssted
  Flakstad/Moskenes
 • Jobbnorge-ID
  159421
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger