Moss ligger sentralt i Østfold. Byen vår har i overkant av 32 000 innbyggere og er et kulturelt og næringsmessig regionsenter for dobbelt så mange. Moss kommune har ca. 2500 medarbeidere. Sammen med Rygge skal vi bygge nye Moss kommune, som etableres 1. januar 2020.

Rekrutteringsstilling - Vernepleierstudenter

Ved Tjenester For Funksjonshemmede (TFF) i Moss Kommune er det ledige rekrutteringsstillinger med inntil 40% fast stilling for vernepleierstudenter. Ansettelse i rekrutteringsstilling gir fortrinnsrett til fast stilling som vernepleier i en av kommunens virksomheter etter fullført utdanning.

 

En rekrutteringsstilling innebærer turnusarbeid inntil 5 av 12 helger, eller hver 4 helg med langvakter. Eventuell resterende del av stillingsprosent tilpasses studiesituasjon og kan utføres i ferier og roligere perioder. Stillingen avlønnes som autorisert fagarbeider med utbetalt fastlønn i henhold til avtalt stillingsprosent per måned.

 

Moss kommune forplikter seg til å tilby fast vernepleierstilling ved fullført utdanning. Ansettelse forutsetter at studiet fører til autorisasjon og at det er ledige stillinger i en av kommunens virksomheter. Stillingsstørrelsen vil være på minst 80%.

 

Om virksomheten:

TFF er en virksomhet innenfor pleie- og omsorgssektoren i Moss kommune. Virksomheten består av 9 avdelinger som betjener vedtak hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd, nr. 6 a-d. Vi koordinerer også Individuell Plan for et utvalg brukere.

 

Avdelingene består hovedsakelig av samlokaliserte boliger der vi yter tjenester i henhold til enkeltvedtak om praktisk bistand og opplæring. Avdelingene bistår brukere i ulike livsfaser og med ulik grad av funksjonshemming. Enkelte tjenestesteder har derfor et noe spisset fokusområde, eksempelvis eldreomsorg, veiledningstjeneste for aktiv ungdom, utagerende atferd mm. To dedikerte avdelinger betjener vedtak om avlastningstjenester i institusjon og dagaktivitetstjenester for flere aldersgrupper.

 

Hovedarbeidsoppgaver/-områder for rekrutteringsstilling:

I rekrutteringsstillingen vil du delta i den daglige tjenesteytingen som i stor grad innebærer praktisk bistand, tilrettelegging og veiledning til personer med ulik type funksjonshemming. Du vil få erfaring med å følge opp brukeres tiltaksplaner og dokumentere kvaliteten på tjenestene som ytes. Erfaringene du får i dette arbeidet vil forberede deg på en karriere som vernepleier.

 

Om vernepleierstillinger i Tjenester For Funksjonshemmede

Alle vernepleiere samarbeider med en Fagansvarlig i avdelingen for å realisere virksomhetens visjoner, mål, planer og rutiner. Vernepleiere har ansvar for å opprettholde og utvikle kvaliteten på direkte og indirekte miljøarbeid i avdelingen, herunder koordinering av Individuell Plan.

Indirekte miljøarbeid innbefatter engasjement i alle oppgaver som inngår i vernepleiernes arbeidsmodell, og medfører et særlig ansvar for at overordnede og faglige føringer følges. Vernepleiere bidrar til at det indirekte miljøarbeidet er juridisk forsvarlig, og veileder medarbeidere i praktisk utførelse av tiltak. Direkte miljøarbeid innbefatter blant annet praktisk bistand, habiliterende/rehabiliterende tiltaksarbeid, tilrettelegging av aktiviteter og veiledningstjenester.

 

Vi trenger deg som er positiv, ønsker å lære og utvikle deg, mestrer en variert arbeidssituasjon, og ønsker å være en aktiv bidragsyter i utvikling av fag og tjenestekvalitet.

 

Kvalifikasjonskrav:

Vernepleierstudent

Beherske norsk språk skriftlig og muntlig (nivå A).

Sertifikat klasse B – søkere som er i ferd med eller har plan om å ta sertifikatet vil bli vurdert.

Politiattest i henhold til helsepersonellovens § 20a.

 

Følgende vektlegges:

Personlig egnethet for stillingen , blant annet:

 • evne til å bygge relasjoner
 • gode samarbeidsevner
 • selvstendighet og pålitelighet
 • evne til etisk og faglig refleksjon
 • evne til å sette seg inn fagplaner og å bruke fagsystemer.
 • evne til å arbeide målrettet, strukturert og selvstendig
 • trives med faglige utfordringer og har ønske om å utvikle egen kompetanse

 

Studieprogresjon og resultater

Arbeidserfaring er en fordel

Erfaring fra miljørettet arbeid er en fordel

 

Lønns-/arbeidsvilkår:

Tilsetting på vanlige vilkår. Lønn etter lov- og avtaleverk.

 

Vi kan tilby:

Arbeid i en stor virksomhet med høyt faglig nivå på tjenestene, varierte utfordringer og mange muligheter.

Samarbeid med engasjerte og dyktige kollegaer med variert kompetansebakgrunn.

Et godt arbeidsmiljø for personlig og faglig utvikling.

 

Nærmere opplysninger ved:

Fag- og kvalitetsrådgiver: Tommy Galåen – tlf.: 975 13 086

 

Søknad
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Vi ønsker at du laster opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Løpende
 • Arbeidsgiver
  Nye Moss kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Moss
 • Arbeidssted
  Moss Kommune
 • Jobbnorge-ID
  159368
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger