Barne-, ungdoms- og familieetaten

Lamo ungdomssenter

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region nord, med administrasjon i Alta, omfatter de tre nordligste fylkene med totalt ca. 700 ansatte.

Lamo ungdomssenter er en institusjon som ligger i Salangen kommune i Troms fylke. Lamo ungdomssenter er en omsorgsinstitusjon med 7 plasser for ungdom i alderen 13 - 18 år.

For mer informasjon om institusjonen gå til vår hjemmeside:  http://www.bufdir.no/Barnevernsinstitusjoner/Lamoungdomssnter/

Miljøterapeut / Spesialutdannet miljøterapeut- tre faste 100 % stillinger.

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Salangen
 • Arbeidssted
  Laberg i Salangen kommune
 • Jobbnorge-ID
  159335
 • Intern-ID
  Nord 80/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger