Fra 1.1.2019 blir Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland slått sammen til Fylkesmannen i Innlandet, og hovedkontoret flyttes til Lillehammer. Fra samme dato endres organisering av embetet. Stillingene som ass fylkeslege vil inngå i virksomhetsområdet Helse, Sosial, barnehage, opplæring, barnevern og familie. Før 1.1. lyses stillingene ut via ett av embetene og denne saksbehandles hos Fylkesmannen i Hedmark.

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 11 departementer og 9 direktorater. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder.

Stilling som assisterende fylkeslege er plassert i enheten Helse og omsorg. Enheten ledes av fylkeslegen og det er 5 assisterende fylkesleger i det nye embetet. Enheten har tilsammen 30 ansatte. Helse og omsorg behandler klager og fører tilsyn med helse- og omsorgstjenester og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Enheten har også rådgivnings- og forvaltningsoppgaver overfor virksomheter og enkeltpersoner etter oppdrag fra Statens helsetilsyn og Helsedirektoratet.

Assisterende fylkeslege, 2 stillinger

Vi har ledig 2 stillinger som assisterende fylkeslege.

Stillingene vil i hovedsak innebære tilsyn, klagesaksbehandling og rådgivning overfor helse- og omsorgstjenesten og helsepersonell, hovedsakelig i kommunene, men også overfor spesialisthelsetjenesten ved behov. Forvaltningsoppgaver, bl.a. vurdering av helsemessige krav til førerkortinnehavere, inngår også i stillingene.

Stillingene byr på interessante oppgaver i et tverrfaglig og kompetent fagmiljø, med både helsefaglig, juridisk og samfunnsfaglig kompetanse.

Vi søker etter leger som har kompetanse og erfaring fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og med interesse for samfunnsmedisinske spørsmål. Det er også ønskelig med kjennskap til organisering av helsetjenesten og helsetjenesteforvaltningen. Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

 • Interessante arbeidsoppgaver og mulighet til å bidra til å utvikle Fylkesmannen i Innlandet
 • Lønn som assisterende fylkeslege, stillingskode 0774, lønnsplassering etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner
 • God pensjonsordning med medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og muligheter for trening i arbeidstiden

Opplæring i tilsyn vil bli gitt, og det er også muligheter for annen kompetanseutvikling som er relevant for stillingen. Det må påregnes noe reising og dermed noe fleksibilitet ift. arbeidstid.

Fylkesmannen er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om ikke å bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Arne Throndsen tlf. 62551352, eller fungerende virksomhetsdirektør Anne Cathrine Holth, 62551405/93045414.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  18. november 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Hedmark
 • Nettside
 • Kommune
  Lillehammer
 • Arbeidssted
  Lillehammer
 • Jobbnorge-ID
  159256
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger