Moss ligger sentralt i Østfold. Byen vår har i overkant av 32 000 innbyggere og er et kulturelt og næringsmessig regionsenter for dobbelt så mange. Moss kommune har ca. 2500 medarbeidere. Sammen med Rygge skal vi bygge nye Moss kommune, som etableres 1. januar 2020.

Peer Gynt helseshus søker sykepleierstudenter, sykepleiere, medisinstudenter og helsefagarbeidere

Vi har ledig flere vikariater i helgestillinger for sykepleierstudenter, sykepleiere, medisinstudenter og helsefagarbeidere ved Peer Gynt helsehus, avdeling 1 og 2. Vikariatene har varighet frem til 31.8.2019, i påvente av heltidskultur.

Vi søker også etter sykepleiere som tilkallingsvikarer. Det er gode muligheter til å kunne jobbe i sommervikariater fremover for dem som begynner i helgestillinger hos oss.

Om oss
Peer Gynt helsehus ble opprettet i 2012 og ligger ved siden av Sykehuset Østfold Moss. Helsehuset er en spennende og variert arbeidsplass hvor vi legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid med andre helsetjenester i kommunen og Sykehuset Østfold Kalnes, etter intensjonene i Samhandlingsreformen.Viktige mål for oss er å levere tjenester med høyt faglig nivå og samtidig drifte effektivt. Vi tar imot et bredt spekter av ulike typer pasienter og diagnoser og er et dynamisk og lærerikt arbeidssted i kontinuerlig utvikling.

Peer Gynt Helsehus består av følgende avdelinger:

 

Avdeling 1: 10 KAD plasser (interkommunale akutte døgnplasser), 10 korttidsplasser og 8 rehabiliteringsplasser


Avdeling 2 har: 10 langtidsplasser for somatisk syke sykehjemspasienter, 10 korttidsplasser og 5 plasser for lindrende behandling.


Avdeling 3: Tverrfaglig enhet for fysio-/ergo-tjenester/ART (ambulant rehabiliteringsteam) og kreftkoordinatorer 


Moss interkommunale legevakt

 

Arbeidsoppgaver
- medansvar for behandling og oppfølging av pasienter og pårørende (sykepleiefaglig ansvar for sykepleiere)
- en rekke spennende oppgaver knyttet til et stort spekter av pasientgrupper og diagnoser
- følge rutiner i avdelingen og bidra til forbedringsarbeid
- sikring av god kommunikasjon og samhandling
- bidra til et godt arbeidsmiljø
- bidra med opplæring og faglig veiledning av kolleger/studenter (dette gjelder primært sykepleiere)

Kvalifikasjoner
- dokumentert autorisasjon som helsefagarbeider eller sykepleier i Norge, alternativt dokumentasjon fra medisinstudier/sykepleiestudier
- ønskelig med interesse innen områder som (akutt) geriatri, rehabilitering, lindrende behandling
- gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
- ønskelig med erfaring fra helsehus og/eller sykehus, sykehjem og/eller hjemmesykepleie
- personlig egnethet

Følgende vektlegges
- faglig dyktig og trygg i rollen
- evne til å samarbeide med kolleger og tverrfaglig team, jobbe selvstendig, være strukturert og målrettet
- trives i et miljø med høyt tempo og til tider rask pasientflyt
- gode evner i kommunikasjon med pasienter, pårørende og kollegaer
- vilje og evne til å lære
- være med på å skape et godt arbeidsmiljø

Lønns-/arbeidsvilkår
Tilsetting på vanlige vilkår. For ansatte i sykepleierstilling i turnus gjelder følgende lokalt fastsatte garantilønn:
- ansiennitet under 20 år: tilsvarende kr. 15 000,- over sentralt fastsatt garantilønn.
- ansiennitet over 20 år: tilsvarende kr. 22 000,- over sentralt fastsatt garantilønn.

Vi tilbyr
- faglig spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
- tverrfaglig samarbeid
- høyt faglig nivå på tjenestene
- deltagelse i samfunnsviktige tjenester
- godt arbeidsmiljø med hyggelige, dyktige og engasjerte kollegaer
- lyse og trivelige lokaler
- du får muligheten til å jobbe på et helsehus som stadig er i utvikling og hvor tverrfaglighet settes høyt for å imøtekomme pasientenes behov

Kontaktpersoner
Avdelingsleder Liv Borghild Aslaksen tlf. 69 24 31 46/ 92 64 32 05.
Avdelingsleder Ine Heiberg tlf. 69 24 31 33/ 91 38 49 02.
Vi ønsker ikke kontakt med annonsører.

Søknad
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Vi ønsker at du laster opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Løpende
 • Arbeidsgiver
  Moss kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Moss
 • Arbeidssted
  Peer Gynt helsehus
 • Jobbnorge-ID
  159183
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger