Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 6 avdelinger. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder.

Stillingen er i dag plassert i Sosial og barnevernsavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark. Fra 1.1. 2019 etableres Fylkesmannen i Innlandet. Stillingen vil da bli en del av enheten Barnevern og familie i  virksomhetsområdet for Helse, sosial, barnehage, opplæring, barnevern og famlie. Fylkesmannen i Innlandet er lokalisert til Rosenlund på Lillehammer, og det blir flytting til nye lokaler i løpet av våren 2019.

Jurist - barnevern og familie

Denne stillingen er ikke aktiv.