UiT Norges arktiske universitet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi - Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet

Assistant Chief Flight Instructor (ACFI) ved trafikkflygerutdanningen på Bardufoss

Ved UiT Norges arktiske universitet, Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet (IIS), er det ledig fast stilling som Assistant Chief Flight Instructor (ACFI) ved trafikkflygerutdanningen på Bardufoss, med tiltredelse snarest.

 

IIS er organisert under Fakultet for naturvitenskap og teknologi, og har ca. 70 tilsatte og ca. 500 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet tilbyr utdanninger på bachelor- og masternivå så vel som forskning innenfor områdene luftfartsfag, nautiske fag, ingeniørfag og sikkerhetsfag.

 

UiT Norges arktiske universitet tilbyr Norges eneste trafikkflygerutdanning i offentlig regi. Bachelor i luftfartsfag er et unikt studium som kombinerer tradisjonell flyskole med akademiske fag. I tillegg til at studiet leder fram mot trafikkflygersertifikat, vil studentene få en ettertraktet akademisk tilleggskompetanse som er tilpasset den sivile luftfarten i Norge.

 

Stillingenes tilhørighet

Ved trafikkflygerutdanningen, UTSA (University of Tromsø School of Aviation), er det for tiden tilsatt AM (Accountable Manager), HT (skolesjef) med 4 admin piloter, SM/CMM (sikkerhets- og kvalitetsleder), øvrig administrativt personell samt 12 heltids flyinstruktører.

 

Det blir tatt opp 12 studenter per semester ved trafikkflygerutdanningen. Det er for tiden full drift på Bardufoss med 48 studenter. Skolen opererer 6 1-motors fly av typen Cessna 182 med Garmin 1000, Simulator FNPT II av typen Alsim ALX/35 samt 3 to-motors fly av type PA-31.

 

Utdanningen med tilhørende stilling er organisert under Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet. Assistant Chief Flight Instructor (ACFI) rapporterer til Chief Flight Instructor (CFI) og vil være hans stedfortreder. Arbeidssted er Bardufoss. Arbeidstid for stillingen følger normalarbeidstiden i staten som er 37,5 timer per uke. Det gis mulighet for forskjøvet arbeidstid.

 

Stillingens arbeidsområde

ACFI vil sammen med CFI ha ansvar for standardisering av fly- og simulator instruktører, utvikle treningsprogrammer og følge opp studentenes utdanning. I tillegg ligger andre oppgaver beskrevet i UTSA OMM. ACFI vil å måtte påregne å utføre andre oppgaver som normalt følger med i en luftfartsutdanning, blant annet teoriundervisning. Instituttet tilbyr opplæring i pedagogikk for ansatte.

 

Krav for ansettelse

CFI stillingen krever gyldig CPL/IR (A), FI(A) SEP og MEP(land). I forbindelse med FI(A) kreves det gyldige instruktør rettigheter for CPL, SE, ME, IR og FI på både SEP og MEP. For å møte kravet til MCCI, vil ATPL med tung luftfartserfaring være en fordel. Søkere må i tillegg ha gyldig Medical kl. I sertifikat. Stillingssøker forutsetter godkjennelse av NCAA.

 

For å bli tilsatt som universitetslektor kreves det:

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole, og
 • Relevant praksis og/eller relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå
 • Relevant praksis og/eller forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå.
 • Søkeren må i tillegg kunne dokumentere pedagogisk kompetanse gjennom å ha utviklet en godkjent pedagogisk mappe. For nærmere informasjon om krav til pedagogiske kvalifikasjoner, se egen nettside om universitetspedagogikk.

 

For tilsetting som høgskolelærer kreves:

 • Høyere utdanning innenfor det fagområdet vedkommende skal undervise
 • Relevant yrkespraksis og
 • Søkeren må i tillegg kunne dokumentere pedagogisk kompetanse gjennom å ha utviklet en godkjent pedagogisk mappe. For nærmere informasjon om krav til pedagogiske kvalifikasjoner, se egen nettside om universitetspedagogikk.

 

Unntaksvis kan praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig med formell undervisningskompetanse. I slike tilfeller kan søkeren ansettes fast, men oppfordres til å skaffe seg pedagogisk mappe innen tre år. I de tilfeller der enhetene vurderer at det er ønskelig å fravike kravet om pedagogisk mappe, må dette begrunnes særskilt. Begrunnelsen sendes universitetsdirektøren som avgjør om det kan gjøres unntak.

 

 

Vi kan tilby

 • Et arbeidsmiljø med stort fokus på medarbeiderskap og arbeidsglede
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Interessante og utviklende oppgaver
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger, eks trening i arbeidstiden

 

Personlige egenskaper vi søker

 • Initiativrik
 • Strukturert
 • Fleksibel
 • Tåler stresset arbeidssituasjon
 • Gode samarbeidsevner.

 

Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges.

 

Lønn etter Statens regulativ kode 1007 Høgskolelærer, evt. 1009 Universitetslektor avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse

 

Er du fremdeles interessert, og vil vite mer?

 

Ta kontakt med skolesjef Helge Hem, tlf. 975 27 440, kvalitets- og sikkerhetssjef Kjetil Ursvik, tlf. 414 08 260, eller Assisterende Accountable Manager Bengt Svendsen, tlf 478 89 166, om det er noe mer du lurer på vedrørende stillingen.

 

Søknad sendes elektronisk i www.jobbnorge.no.

Legg ved vitnemål og attester, samt uttømmende politiattest som er utstedt i Norge eller et annet EØS-land som ikke er eldre enn tre måneder. Oppgi referanser i søknaden.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. november 2018
 • Arbeidsgiver
  UiT Norges arktiske universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  159046
 • Intern-ID
  2018/4096
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger