Konfliktrådet er en del av rettspleien og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Sekretariatet for konfliktrådene har det faglige og administrative ansvaret for landets 22 konfliktråd.

 

Konfliktrådet mekler mellom parter i konflikt som følge av en straffbar handling eller mellom parter i sivile konflikter. Konfliktrådene har også ansvar for gjennomføring av straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

 

Konfliktrådet i Hedmark har 5 stillingshjemler, 17 oppnevnte konfliktrådsmeklere og holder til i hyggelige lokaler i Elverum. For ytterligere informasjon: www.konfliktraadet.no.

 

Ungdomskoordinator ved Konfliktrådet i Hedmark

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  Konfliktrådet
 • Nettside
 • Kommune
  Elverum, Oslo
 • Jobbnorge-ID
  159034
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger