Kommunene Frøya og Hitra er knyttet sammen med en undersjøisk tunnel og har til sammen

ca. 10 000 innbyggere. Øyene ligger på trøndelagskysten ca. 16 mil fra Trondheim. 
Frøya og Hitra står for over 20 prosent av all lakseslakting i Norge og bidrar med over 40 prosent av eksportverdiene for Trøndelag. Oppdrettsvirksomheten i regionen har også ført med seg omfattende leverandørvirksomhet til næringen. 
Frøya og Hitra har et rikt kulturliv og mange muligheter for flotte naturopplevelser. 

NAV Hitra Frøya består av 2 lokale NAV-kontor, 1 kontor lokalisert på kommunesentret Sistranda på Frøya, og 1 kontor lokalisert på kommunesenteret Fillan på Hitra. NAV Hitra Frøya har enhetlig ledelse med en NAV-leder og 16 ansatte. 

 

Jobbspesialist/prosjektstilling - 2. gangs utlysning

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Frøya kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Frøya
 • Jobbnorge-ID
  159011
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Prosjekt

Se mer

Finn andre stillinger