Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 6 avdelinger. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder.

Det ledige vikariatet er plassert i Miljøvernavdelingen. Avdelingen har i dag 20 tilsatte og arbeider med saker innenfor forurensning, forvaltning av verneområder, rovvilt, artsforvaltning, kartlegging av biologisk mangfold, vassdragsforvaltning og arealforvaltning. Fra 1.1.2019 etableres Fylkesmannen i Innlandet. Stillingen vil da bli innplassert i enheten Vannforvaltning og forurensning i virksomhetsområdet Miljøvern, landbruk og næringsutvikling.

Les mer om Fylkesmannen i Innlandet her.

Overingeniør/senioringeniør

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Hedmark
 • Nettside
 • Kommune
  Hamar
 • Jobbnorge-ID
  158978
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger