Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente

Institutt for barnehagelærerutdanning, som er en del av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, har ansvar for barnehagelærerutdanning (bachelor), mastergradsutdanning i barnehagevitenskap, medansvar for doktorgradsutdanning, samt etter- og videreutdanningsvirksomhet for barnehagelærere. Instituttet har og ansvar for et halvårlig studieprogram for utvekslingsstudenter, Comparative Educational Studies.

En stor del av forskningen ved instituttet er organisert under  programområdet «Læringskulturer i barnehagen» . Programområdet har fem forskergrupper: Estetiske og emosjonelle læreprosesser; Barns språklige og litterære praksiser; Kvalitet, profesjon og læring; Verdier i barnehagen; Sustainability, STEM and Physical Education.

Universitetet i Stavanger ble i desember 2017 utnevnt av Forskningsrådet som ett av to nasjonale Senter for barnehageforskning for de neste fem årene, med mulighet til forlengelse i ytterligere fem år. Institutt for barnehagelærerutdanning vil ha en sentrale rolle i dette.

Instituttets visjon er å være nyskapende og innovative på forskning og undervisning innenfor barnehagefeltet. Virksomheten ved instituttet skal preges av kvaliteter og verdier knyttet til barnehagefeltet, som åpenhet og nysgjerrighet, utforskningstrang og læring, lek og kreativitet, relasjoner preget av ansvar og respekt, samt et tydelig samfunnsengasjement. Instituttet skal utdanne kompetente, motiverte og samfunnsengasjerte barnehagelærere. Det er i dag 60 ansatte og 700 studenter tilknyttet instituttet.


Postdoktor i pedagogikk

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  158799
 • Intern-ID
  30081706
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Se mer

Finn andre stillinger