Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Midlertidig oppdragsstilling - Prosjektkoordinator Helsehub

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap er det ledig én midlertidig 100 % oppdragsstilling i to år med mulighet til forlengelse. Tiltredelse: snarest.

Om stillingen
For å intensivere arbeidet med forskningsbasert innovasjon har de offentlige partnerne i Drammensregionen samfinansiert stillingen som prosjektkoordinator. Bygging av nytt sykehus i Drammen med dertil planlagt helseklynge gir nye muligheter for samarbeid som kan bidra til innovasjon i helse-og velferdstjenester for innbyggerne og næringsutvikling innen helse.

Stillingen er per i dag knyttet til Vitensenteret helse og teknologi, men det tas forbehold om mulig endring av organisasjonstilknytning da organisasjonen er i utvikling. Nærmeste overordnede er instituttleder Lise Gladhus ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap. Hovedarbeidssted er p.t. Drammen. Prosjektkoordinator vil i det daglige rapportere til prosjektleder.

Aktuelle arbeidsoppgaver
• Initiere og koordinere forsknings- og innovasjonsprosjekter som involverer kommuner i regionen, Vestre Viken HF og USN, og som muliggjør næringsutvikling gjennom tett samarbeid med næringslivet
• Utvikle møteplasser og skape møter for idéutveksling, kunnskapsformidling og samarbeid om innovasjon i helsetjenester i regionen – og utover regionen
• Initiere og skrive søknader om forsknings – og innovasjonsmidler i samarbeid med partnerne i Helsehub
• Bidra til tverrfaglig, innovativ tenkning og samarbeid på tvers av faggrupper

Kvalifikasjoner
• Minimum mastergradsnivå
• Ønskelig med erfaring fra prosjektledelse
• Erfaring fra innovasjonsprosesser og innovative anskaffelser
• Inngående kjennskap til offentlig helse- og omsorgssektoren, forskning, innovasjon og næringsutvikling
• Dokumentert erfaring med søknadsskriving
• Erfaring med nettverksbygging
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi søker en person som
• Er handlekraftig og løsningsorientert
• Arbeider strukturert og målrettet, og samtidig evner å være fleksibel med mange baller i luften på en gang
• Er initiativrik, fremtidsrettet og endringsmotivert i sin tenkning
• Arbeider selvstendig, og er samtidig en god relasjonsbygger med evne til å jobbe i team
• Skaper tillit gjennom god kommunikasjon

Vi tilbyr
• Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
• Et spennende faglig miljø med stort potensiale for innovasjon
• Mulighet til å påvirke innholdet i stillingen
• Godt sosialt miljø
• God pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Lønn
Seniorrådgiver SKO 1364, lønn fra kr 524 200,- til kr 695 500,- (ltr. 60 – 75). Lønnsplassering etter tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

For nærmere opplysninger om stillingen kan Professor Hilde Eide tlf 482 43096 ved Vitensenteret helse og teknologi kontaktes.

Slik søker du
Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”. 

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  22. oktober 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Sørøst-Norge
 • Nettside
 • Kommune
  Drammen
 • Arbeidssted
  p.t campus Drammen
 • Jobbnorge-ID
  158492
 • Intern-ID
  18/142_18/08612
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger