Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokal tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt:Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, vergemål, sosial- og barnevernfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk, reindrift og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har ca. 135 medarbeidere.

Oppvekst- og utdanningsavdelingen arbeider for å sikre at barn og unge har trygge oppvekst- og levekår. Fylkesmannens arbeid med barn og unge er samlet i denne avdelingen, også arbeid med FNs barnekonvensjon og Sjumilssteget. Avdelingen har per i dag 18 medarbeidere. Arbeidet er organisert i de tre faggruppene barnehage, skole og barnevern. Oppgaver løses i et utstrakt tverrfaglig samarbeid, og i et godt arbeidsmiljø som preges av positivitet og høyt aktivitetsnivå.

 

Rådgiver/seniorrådgiver (pedagog) - ett års engasjement med mulighet for fast ansettelse

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Troms
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Arbeidssted
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  158432
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Se mer

Finn andre stillinger