Troms fylkeskommune

Fagskolen i Troms, avdeling Tromsø

Stillingene er ved Fagskolen i Troms avd. Tromsø, skolested Rambergan.

 

Fagskolen i Troms avd. Tromsø

Postboks 3374

9276 TROMSØ

 

Fagskolen i Troms avd. Tromsø består av to skolesteder i Tromsø Breivika og Rambergan. Skolestedene skal med tiden slåes sammen i et felles bygg i Breivika.

Vi har  389 studenter og 30 ansatte.

 

Skolen består av tre hoved utdanningsprogram med sine fordypninger:

 • Maritime fag fordypninger: Dekksoffiser og Maskinoffiser
 • Tekniske fag fordypninger: Elkraft, Datateknikk, Bygg og Anlegg
 • Helse- og oppvekstfag fordypninger: Helse aldring og aktiv omsorg og Psykisk helsearbeid og rusarbeid

 

Fordypning maskinoffiser tilbyr et toårig teknisk fagskolestudium som stedbasert undervisning.

 

UNDERVISNINGSSTILLING. Vikariat i 100 % stilling, innen fagområde Maskinoffisersutdanningen i fagskolen frem til 31.07.2019

Fagskolen søker etter personer som kan undervise og veilede i emner knyttet til STCW-78 med endringer regel III. Det er ønskelig med personer som har erfaring som seilende maskinist på ledelsesnivå.

 

Vedkommende må ha kompetanse tilsvarende:
Maskinoffisersutdanning fra Teknisk fagskole eller maritim høyskole/ universitet med relevant arbeidserfaring og ha hatt sertifikat på ledelsesnivå.

 

Søkeren må ha gode pedagogiske evner og kunne samarbeide godt og i tråd med skolens pedagogiske plattform.

 

Gode basiskunnskaper innen IKT er ønskelig

 

Søkeren må ha gode muntlige og skriftlige norsk og engelsk kunnskaper.

 

Søkerne vil bli vurdert utfra kvalifikasjoner hvor fagkompetanse, erfaring og personlige egenskaper ses på i et helhetsperspektiv.

 

Arbeidsted Sommerfeldtsgate 74/76 i Tromsø.

 

Søknaden sendes elektronisk med CV som viser både utdanning, praksis og relevante kurs.

Bekreftet dokumentasjon blir etterspurt ved eventuelle innkalling til intervju.

 

Det er ønskelig at det oppgis minst to referanser.

 

For nærmere informasjon om stillingen kan avdelingsleder Alexander Granslo 777 93 113/91783083 eller Rektor Harry Haugen kontaktes på telefon 414 12 880

 

Søknadsfrist: 12. Oktober 2018

 

For tilsetting i Fagskolen kreves politiattest.

 

Opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om det er bedt om unntak fra offentlighet, jfr.

Offentlighetsloven

 

Søknad skal sendes inn elektronisk via link på denne siden (søk på jobben)

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  19. oktober 2018
 • Arbeidsgiver
  Troms fylkeskommune
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Arbeidssted
  Sommerfeldtsgate 74/76
 • Jobbnorge-ID
  158143
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger