Ibestad er en øykommune i Sør-Troms med vel 1400 innbyggere fordelt på øyene Andørja og Rolla. Øyene er bundet sammen med en undersjøisk tunell. Vi har også fastlandsforbindelse til Troms innland via bru over Mjøsundet.  I tillegg har vi fergeforbindelse til Harstad, og hurtigbåtforbindelse til Harstad, Finnsnes og Tromsø.

Vi har et allsidig næringsliv med hovedvekt på fiskeri/havbruk, industri, forretningsdrift, samt et godt utbygd offentlig velferdstilbud med full barnehagedekning og SFO til alle elever i småskolen.
Kommunen har
utallige vann for fiske og rekreasjon samt et enestående terreng for unike fjell- og friluftsaktiviteter hele året. I Ibestad kommune arrangeres årlig Tour de Andørja som i den senere tid har skapt nye store arrangementer med stor suksess,
se
www.letour.no

Sykepleiere, helsefagarbeidere og hjemmehjelp

Sykepleiere

I seksjon for Helse- sosial og omsorg (HSO) er det ledig stillinger som sykepleiere.

1 fast 100 % stilling som sykepleier i Ibestad sykehjem.
1 fast 100 % stilling som sykepleier i hjemmetjenesten
1 vikariat 100 % stilling som fagansvarlig i hjemmetjenesten til 01.10.2019.

Stillingen i sykehjemmet er turnus med arbeidshelger. Stillingene i hjemmetjenesten er også turnus. Pr. tiden med vakter dag/aften, langvakter og arbeid hver 4. helg, og fri hver 4. uke. Det søkes dispensasjon årlig for å gå lange vakter.


Kvalifikasjonskrav:

 • Autorisasjon som sykepleier.

 • Relevant tilleggsutdanning samt relevant praksis fra kommunal pleie/omsorgstjeneste
  er ønskelig.

  Gyldig politiattest, etter Helse- og omsorgstjenesteloven må leveres før tiltredelse.

   

  Helsefagarbeidere og hjemmehjelp

  I avdeling for hjemmetjenester er det ledig stillinger som helsefagarbeidere og hjemmehjelp.

  1 fast stilling 87,8 % helsefagarbeider

  1 fast stilling 50 % helsefagarbeider

  1 fast stilling 40 % helsefagarbeider

  1 fast stilling 50 % hjemmehjelp – kun dagtid.

  1 vikariat 70 % stilling kun nattevakter

   

  Ved sykehjemmet er det ledig mange små faste deltidsstillinger i helg, som helsefagarbeider i størrelsesorden opp til ca 20 %.

   

  Stillingene inngår i turnus med arbeid hver 3. eller hver 4. helg. Stillingene med arbeid hver 4. helg har deltvakter, og fri hver 4. uke.

   
   Kvalifikasjonskrav
  :

 • Autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier.

 • Relevant tilleggsutdanning samt relevant praksis fra kommunal pleie/omsorgstjeneste
  er ønskelig.

   

  Gyldig politiattest, etter Helse- og omsorgstjenesteloven må leveres før tiltredelse.

   

  Personlige egenskaper (gjelder for alle stillinger):

 • Gode samarbeidsevner

 • Være selvstendig og strukturert

 • Ha evner til å tenke og utføre helhetlig sykepleie

 • Være opptatt av at pasienter/brukere skal ha gode og meningsfylte dager

 • Være fleksibel og løsningsorientert og ha god evne til omstilling

 • Tydelig og trygg i rollen som fagperson

 • Jobbe aktivt for å bidra til et godt arbeidsmiljø


  Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet

   

   

  Vi tilbyr:

 • Vi er en organisasjon med høy kompetanse

 • Interessante arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø

 • Lønn etter avtale og kvalifikasjoner.

 • Sykepleiere tilbys et brutto rekrutteringstillegg på 50.000 kr (skattepliktig).

 • Ibestad kommune kan dekke deler av flytteutgiftene, jfr. internt flyttereglement.

 • God pensjonsordning

   
  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vitnemål og attester vil bli etterspurt ved behov.

Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via
Jobb Norge vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å registrere din CV i programmet.


Nærmere opplysninger om stillingen, får du ved å henvende deg til:

Ibestad kommune v/ enhetsleder sykehjem Hilde Danielsen, tlf:  46 86 03 57,
enhetsleder hjemmetjenesten Anne Nordhaug, tlf:  48 21 07 21,

eller HSO-leder Anita Dahl Solbakken, tlf:  90 96 69 23


Ibestad kommune har tlf:
77 09 90 00.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. oktober 2018
 • Arbeidsgiver
  Ibestad kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Ibestad
 • Jobbnorge-ID
  158127
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger