Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) er organisert som en avdeling under NTNU Samfunnsforskning AS og er finansiert av Helsedirektoratet. Senteret er lokalisert i Statens hus.


NAPHAs hovedoppgave er å stimulere, understøtte og videreutvikle det psykiske helsearbeidet i kommunene. Kunnskapsinnhenting og formidling står sentralt i vår virksomhet. Ansatte i det kommunale psykiske helsearbeidet er vår primære målgruppe, og vi har utstrakt kontakt med praksisfeltet. Per i dag har senteret 23 ansatte. De ansatte har variert bakgrunn og kompetanse; fra undervisning, forskning, klinisk arbeid, medier og kommunikasjon og offentlige etater. Arbeidet ved senteret organiseres i prosjekter.   

FAGLIG RÅDGIVER, 1 - 2 STILLINGER

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  NTNU Samfunnsforskning AS
 • Nettside
 • Kommune
 • Jobbnorge-ID
  157603
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger