NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fast stilling som forskningskoordinator i stillingskode forsker 1109

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM) har cirka 360 ansatte i faste og midlertidige stillinger, sammensatt av fagfolk innen et bredt spekter av disipliner. Dette gir unike muligheter innen tverrfaglig forskning. Instituttet har også en administrativ stab med hovedfunksjon å styrke instituttets mål og strategiarbeid, og å støtte opp om faglig virksomhet på en tidsriktig og kvalitativ god måte. Les mer om ISM på www.ntnu.no/ism

For å styrke instituttets strategiske satsninger på forskning og integrasjon av fagmiljøene etter fusjon, er det behov for å styrke staben med en forskningskoordinator. Forskningskoordinator inngår i instituttets team på forskningsstøtte, og vil være en viktig bidragsyter til instituttets virksomhetsstyring ved å jobbe tett mot prosjektledere. Målet er å skape målrettet forskningsaktivitet og øke instituttets prosjektportefølje nasjonalt og internasjonalt, gi lederstøtte til institutt ledelsen og prosjektledere. Forskningskoordinator skal i tillegg bidra til å skape arenaer for forskning og samarbeid med både det integrerte universitetssykehus og primærhelsetjenesten.

Stillingens viktigste arbeidsområder vil være:

 • Bidra til å styrke instituttets strategiske arbeid med å øke eksternfinansiert forskningsaktivitet
 • Arbeide proaktivt for å være oppdatert på aktuelle og fremtidige utlysninger, og drive målrettet rådgiving til fagmiljøene og enkeltforskere
 • Direkte og konkret bistand til forskere/prosjektledere i søknadsskriving – og utvikling for å heve kvaliteten på søknader til nasjonale og internasjonale finansieringskilder
 • Praktisk tilrettelegging i søknadsprosessen og forskningsstøtte gjennom hele prosjektprosessen. Oversette føringer fra bevilgende organer og myndigheter, og spisse disse mot instituttets strategier, føringer og rammer.
 • Bidra til integrasjon og samarbeid mellom de forskjellige miljøene ved ISM og mot eksterne miljøer
 • Veiledning og opplæring av nye forskere og miljøer som ønsker økt aktivitet
 • Holde seg oppdatert på instituttets EU satsninger og stimulere til nye søknader
 • Prosess og prosjektledelse/deltagelse i tidsavgrensede prosjekter og aktiviteter

Krav til bakgrunn og kompetanse

 • Høyere relevant utdanning på Ph.D nivå er et krav.
 • Relevant arbeidserfaring fra egen forskning, forskningsorganisasjoner eller forskningsstøtte innen helsefag er et krav.
 • God muntlig og skriftlig språkkunnskaper på norsk og engelsk er et krav
 • Dokumenterte gode dataferdigheter er et krav, herunder kunnskap og erfaring fra bruk av samhandlingsverktøy som blant annet Sharepoint og Office 365
 • Erfaring fra prosjektledelse og strategisk arbeid er et krav

Ønsket bakgrunn og kompetanse

 • Erfaring fra universitets-/institutt-/forvaltningssektoren er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Har god kommunikasjons- og formidlingsevne både skriftlig og muntlig
 • Er utadvendt og har lett for å komme i og skape kontakt med folk
 • Evne til å jobbe selvstendig og koordinere arbeid mot ISM strategiske mål
 • Jobber analytisk, kvalitetsbevisst og er løsningsorientert.

Det vil bli lagt stor vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen.  

Vi kan tilby: 

 • Fleksibel arbeidstid 
 • Gode velferdsordninger, inkl. pensjonsordning i Statens Pensjonskasse 
 • Stilling i en IA virksomhet 
 • Trening i arbeidstiden 
 • Arbeid i et fremragende vitenskapelig miljø 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Menn oppfordres til å søke. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Lønn og vilkår: 

Stilling som forsker 1109 avlønnes med minimum brutto kr 515 200,- per år. Normal avlønning er fra 515 200,- til kr 682 200,- per år. Fra lønnen trekker 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Slik søker du: 

Søknader sendes elektronisk via Jobb Norge innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at søknader kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger.  

Søknadsfrist: 28.09.2018. 

Utfylling av CV skal gjøres i Jobbnorge. Kandidatens personlige kvalifikasjoner samt motivasjon for stillingen og prosjektet må komme frem i søknaden. Følgende opplysninger må i tillegg legges ved:  

 • Vitnemål og diplom  
 • Attester fra relevante arbeidsforhold  
 • Eventuell publikasjonsliste 
 • Eventuelle referanseuttalelser 

Rettkjente kopier av vitnemål og attester kan kreves av kandidatene som innkalles til intervju. 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Kontaktinformasjon: 

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med rådgiver Surur Taso, surur.taso@ntnu.no.

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Marta Aandahl, e-post: marta.aandahl@ntnu.no.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. september 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Øya
 • Jobbnorge-ID
  157602
 • Intern-ID
  2018/30090
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger