Sunnhordland tingrett er førsteinstansdomstol.

Dei dømmande oppgåvene er i hovudsak å avgjera straffesaker og å løysa privatrettslege tvistar og namssaker. Forvaltnings- og registreringsoppgåvene er mellom anna dødsfallsregistrering, utferding av skifteattestar og notarialforretningar.

Saksbehandlar - sjukevikariat

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Sunnhordland tingrett
 • Nettside
 • Kommune
  Stord
 • Jobbnorge-ID
  157593
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger