Sunnhordland tingrett er førsteinstansdomstol.

Dei dømmande oppgåvene er i hovudsak å avgjera straffesaker og å løysa privatrettslege tvistar og namssaker. Forvaltnings- og registreringsoppgåvene er mellom anna dødsfallsregistrering, utferding av skifteattestar og notarialforretningar.

Saksbehandlar - sjukevikariat

Det er ledig eit vikariat som saksbehandlar ved Sunnhordland tingrett i stillingsstørrelse inntil 70 %.

Vikariatet er ledig frå 01.10.18.

Ansvars- og arbeidsområde er knytt til saksbehandling innanfor dei fleste sakstypar ved domstolen, som straffesaker, sivile saker, gjeldsordningssaker og konkurssaker. Ein tek atterhald om endringar i arbeidsområdet.
Me søkjer etter ein person med gode samarbeidsevner og evne til å arbeida raskt, nøyaktig og sjølvstendig. Det er naudsynt med gode norskkunnskapar, både skriftleg og munnleg. Gode datakunnskapar er ein føresetnad.
Domstolen nyttar saksbehandlingssystemet LOVISA.

Vi kan tilby variert og sjølvstendig saksbehandlararbeid i samarbeid med dommarane og dei andre saksbehandlarane.

Stillinga er løna i stillingskode 1408 førstekonsulent. Løns- og tilsetjingsvilkår er elles i samsvar med gjeldande statleg avtaleverk.

Nærare opplysningar om stillinga kan ein få hos sorenskrivar Knut Gramstad, tlf. 53456060.

Søknadsfrist 24.09.18.

Søknad, CV og vedlegg skal sendast elektronisk via lenkje på denne sida, "Søk stillinga"

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  24. september 2018
 • Arbeidsgiver
  Sunnhordland tingrett
 • Nettside
 • Kommune
  Stord
 • Jobbnorge-ID
  157593
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger