Øyriket mot storhavet

 

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag ca 5000 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst.

 

Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med festivaler og arrangementer på fast-Frøya og ute i øyrekke for både store og små. Frøyas natur og kyst gir muligheten for et variert friluftsliv, med opparbeidende turstier og flotte fiskeplasser både fra land og i båt.

 

Frøya kommune består av om lag 450 dyktige medarbeidere som legger ned en betydelig innsats for at innbyggerne skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen kan tilby varierende og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og muligheten for faglig utvikling.

 

Vi kan med stolthet si at vi er en kommune med KRAFT og MANGFOLD!

 

Les mer om Frøya kommune på http://www.froya.kommune.no

MILJØTERAPEUTER

Virksomhet for Bo-, aktivitet- og miljøtjeneste søker etter nye medarbeidere som er selvstendig, stabile og som liker å arbeide med mennesker med nedsatt funksjonsevne i forskjellige livssituasjoner. Vi jobber tett på tjenestemottakerne og møter mange faglige og interessante utfordringer i arbeidshverdag.

 

Oppfølgingstjenesten – en tjeneste for personer med alvorlig og langvarig behov innen rus- og psykisk lidelse, har nå behov for å rekruttere inn nye medarbeidere som skal jobbe i bolig- og ambulant tjeneste. Tjenesten er under oppbygging og utvikling, dette krever at de ansatte er med på å utforme strukturer, oppgaver og roller innenfor området. De ansatte kan påregne endringer i blant annet oppgaver etter hvert som tjenesteområdet formes.

 

100% miljøterapeut/miljøarbeider – turnusbasert dag/kveld og helg Ledig p.t

100% miljøterapeut (60 % fast stilling + 40% prosjektstilling) – turnusbasert dag/kveld og helg

Ledig p.t, 40 % prosjektstillingen har en varighet på 1 år m/ mulighet for fast.

Rekrutteringsstillinger;

3 x ca 18% helga stillinger som ass/miljøarbeider i boligtjenesten

hver 3. helg stillinger, turnus dag/kveld eller aktiv natt

 

Arbeids- og ansvarsområder

 • Yte tjenesten praktisk bistand og opplæring innen ADL-ferdigheter.

 • Kartlegging

 • Primærkontaktansvar

 • Miljøterapeutisk arbeid, samtaleterapi og veiledning o.l

 • Boveiledning

 • Sosial trening og nettverksbygging

 • Koordinering av individuell plan og ansvarsgrupper

 • Aktivisering dagtid/fritid.

 

Kvalifikasjoner

 • Helse/sosialfaglig høgskoleutdanning eller Helsefagarbeider
 • Ønskelig med videreutdanning innen fagområdet rus og psykisk helsearbeid
 • Erfaring fra tjenesteområdet.
 • Gode datakunnskaper
 • Må ha førerkort klasse B
 • Egnethet og personlige kvalifikasjoner vektlegges særskilt

 

Vi søker en medarbeider som er;

 • Utadvendt, løsningsorientert og målbevisst

 • Trives med ansvar og faglig utfordringer

 • Evne til å arbeide selvstendig, innehar en robusthet på å «stå i oppgaven»

 • Gode samarbeidsferdigheter

 • Innehar holdninger som «rommer brukernes utfordringer»

 • Strukturert og fleksibel

 • Gode språkferdigheter i norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, også på et faglig nivå

 

Vi kan tilby

 • Lønn etter tariff

 • God pensjons- og forsikringsordning

 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø

 • En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift

 • Heltidskultur i fokus

 • Rekrutteringstiltak - Frøyapakken (for de med høyskoleutdanning)

 

 • Politiattest må framlegges før tiltredelse av stillingen.

 

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med;

Berit Gulbrandsen, virksomhetsleder, 91832496 eller e-post berit.gulbrandsen@froya.kommune.no

Frank Andre Laumann, avdelingsleder, 90926874 eller e-post frank.andre.laumann@froya.kommune.no

Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

  

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  5. oktober 2018
 • Arbeidsgiver
  Frøya kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Frøya
 • Jobbnorge-ID
  157589
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger