Konfliktrådet er en del av rettspleien og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Sekretariatet for konfliktrådene har det faglige og administrative ansvaret for landets 22 konfliktråd.

 

Konfliktrådet mekler mellom parter i konflikt som følge av en straffbar handling eller mellom parter i sivile konflikter. Konfliktrådene har også ansvar for gjennomføring av straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

 

Ved Konfliktrådet i Troms, med kontorsted Tromsø, er det for tiden tre faste stillinger samt lærling. Kontoret har 22 oppnevnte meklere.

For mer informasjon:www.konfliktraadet.no

 

Leder av Konfliktrådet i Troms

Kvalitet, nytenkende og tro på mennesket – kjenner du deg igjen i våre verdier?  

 

Vi søker etter en resultat- og endringsorientert leder som motiveres av vårt samfunnsoppdrag til å lede Konfliktrådet i Troms. Du blir leder for et kompetent team av medarbeidere og meklere, som leverer konfliktrådets tjenester til innbyggerne i Troms. Kontoret har også ansvar for Svalbard.

 

Vi ser etter en person med dokumentert ledererfaring og som er en dyktig relasjonsbygger.

Du har lederegenskaper som inspirerer og motiverer egne ansatte og meklere til å gi brukere av våre tjenester opplevelse av å bli behandlet med respekt.  

 

Konfliktrådene har denne høsten startet et stort digitalt utviklingsløp hvor våre manuelle arbeidsprosesser skal digitaliseres. Våre ledere må være en pådriver for en vellykket implementering.

 

Du vil, sammen med øvrige konfliktrådsledere, inngå i konfliktrådenes ledergruppe.

 

Stillingens ansvars- og oppgaveinnhold

 • Overordnet ledelse med resultat- økonomi- og personalansvar 
 • Sikre en god oppgaveløsning og måloppnåelse i samsvar med gitte mål og resultatkrav

 • Etablere en hensiktsmessig fordeling av arbeidsoppgaver ved kontoret og ta del i saksbehandlingen ved behov

 • Legge til rette for godt samarbeid internt og med andre konfliktråd særlig når det er nødvendig for oppgaveløsningen

 • Ivareta de ansatte og meklere med god informasjon om digitalisering

 • Være en pådriver for å skape gode samarbeidsarenaer med politi, påtale, kriminalomsorg og andre samarbeidsaktører

 • Systematisk informasjonsarbeid om konfliktrådets arbeid

 Kvalifikasjoner 

 

Høyere utdanning på masternivå

 • Ledererfaring med dokumenterbare resultater  
 • Kunnskap om offentlig forvaltning 
 • Gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig

  Personlige egenskaper

 • Evne til helhetlig og strategisk tenkning og god rolleforståelse

 • Strukturert og løsningsorientert

 • Trives med relasjonsbygging, er omgjengelig og tydelig i din kommunikasjon

 • Har god gjennomføringsevne og evne til å skape resultater

 • Stor arbeidskapasitet, utpregete samarbeidsevner og motiverende lederegenskaper

 Vi tilbyr 

 • Lønn som seksjonssjef (kode 1211), kr 586 500 – 658 300. (ltr. 66-72) avhengig av kvalifikasjoner
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • En raus personalpolitikk

 

Det er krav om førerkort, og søker bør disponere bil.

 

For stillingen kreves utvidet politiattest.

 

De ansatte i staten skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. 

 

 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til direktør Lise Sannerud, tlf 97081822 eller ass.direktør Siri Kemény, tlf 97553776.

Søknad sendes via www.jobbnorge.no 

Søknadsfrist: 28.09.2018 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. september 2018
 • Arbeidsgiver
  Konfliktrådet
 • Nettside
 • Kommune
  Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Gáivuotna – Kåfjord – Kaivuono, Gratangen, Harstad – Hárstták, Ibestad, Karlsøy, Kvæfjord, Kvænangen, Lenvik, Loabák – Lavangen, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Salangen, Skjervøy, Skånland, Storfjord – Omasvuotna – Omasvuono, Sørreisa, Torsken, Tranøy, Tromsø
 • Arbeidssted
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  157567
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger