Konfliktrådet er en del av rettspleien og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Sekretariatet for konfliktrådene har det faglige og administrative ansvaret for landets 22 konfliktråd.

 

Konfliktrådet mekler mellom parter i konflikt som følge av en straffbar handling eller mellom parter i sivile konflikter. Konfliktrådene har også ansvar for gjennomføring av straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

 

Ved Konfliktrådet i Troms, med kontorsted Tromsø, er det for tiden tre faste stillinger samt lærling. Kontoret har 22 oppnevnte meklere.

For mer informasjon:www.konfliktraadet.no

 

Leder av Konfliktrådet i Troms

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Konfliktrådet
 • Nettside
 • Kommune
  Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Gáivuotna – Kåfjord – Kaivuono, Gratangen, Harstad – Hárstták, Ibestad, Karlsøy, Kvæfjord, Kvænangen, Lenvik, Loabák – Lavangen, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Salangen, Skjervøy, Skånland, Storfjord – Omasvuotna – Omasvuono, Sørreisa, Torsken, Tranøy, Tromsø
 • Arbeidssted
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  157567
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger