Fylkesmannen er kongens og statens representant i fylket. Vi jobber for at kommunene skal etterleve den nasjonale politikken, og at rettsikkerheten til innbyggerne er godt ivaretatt.

Fylkesmannsembetene i Hedmark og Oppland er i fusjon og blir Fylkesmannen i Innlandet den 1. januar 2019. Fylkesmannen i Innlandet har 250 samfunnsengasjerte og utviklingsorienterte medarbeidere. Kontorsted er Lillehammer og Hamar.

 

Fylkeslege/Avdelingsdirektør

Embetet vil ha 4 virksomhetsområder som er organisert med enheter. Hvert virksomhetsområde ledes av en virksomhetsleder, og hver enhet av en enhetsleder.

 

I virksomhetsområde helse, sosial, barnehage, opplæring, barnevern og familie er det ledig stilling som fylkeslege og leder av enheten Helse og omsorg. Enheten har kompetanse innen bl.a. medisin, helsefag og jus. Fylkeslege/avdelingsdirektør inngår i lederteam på virksomhetsområdet og i fylkesmannens utvidede ledergruppe.

 

Fylkeslegen har personal-, resultat-, og økonomiansvaret for enheten Helse og omsorg, og rapporterer til virksomhetsleder. Den som tilsettes skal være pådriver, og i samsvar med nasjonale mål sikre god kvalitet innenfor de aktuelle fagområdene. Utadrettet virksomhet, informasjon, formidling og mediekontakt utgjør en del av stillingen.

 

Fylkeslegen skal sammen med øvrige enhetsledere og virksomhetsleder delta i utvikling av virksomhetsområdets samlede oppgaver

 

Den samlede ledelsen i det nye embetet må være nytenkende, nysgjerrig, pådriver og brukerorientert.

 

Vi søker etter deg som er motivert for å skape endring og utvikling, og som ønsker å bidra til at vi lykkes godt i nytt embete. Gjennom ledelse fremmes samhandling og samarbeid mellom ansatte, og lederen må ha fokus på å jobbe for en helhetlig og tillitsbasert kultur.

 

Kontorsted for stillingen er Lillehammer.

 

Hovedarbeidsoppgaver:

Helse- og omsorgsenheten ivaretar Fylkesmannens oppdrag fra Helsetilsynet og Helsedirektoratet.

Enhetens oppgaver er gjennomføring av statlig helse- og omsorgspolitikk, og å være tilsynsmyndighet overfor omsorgs- og helsetjenester samt alt helsepersonell i Innlandet.


 

I gjennomføring av statlig helse- og omsorgspolitikk inngår blant annet:

 

 • Oppgaver innenfor forebyggende og helsefremmende arbeid
 • Statlige handlingsplaner
 • Forvaltningsoppgaver innenfor gjeldende lovverk på området
 • Et omfattende informasjons- og rådgivningsarbeid 

Tilsyn skjer ved håndtering av enkeltsaker om svikt, tilsyn med virksomheter og tjenester og overvåkning av helse- og omsorgstjenester i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Fylkesmannen overprøver vedtak knyttet til bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming og personer uten samtykkekompetanse. Fylkesmannen er klageorgan for behandling av klagesaker som gjelder befolkningens rett til tjenester etter bl.a. pasient- og brukerrettighetsloven.

 

 

 

Kvalifikasjoner:

 

Den vi søker må være lege med spesialitet i samfunnsmedisin eller annen relevant medisinsk spesialitet/kompetanse og ha bred innsikt i helse- og omsorgstjenestene. Erfaring fra spesialisthelsetjenesten er ønskelig. Søkere må kunne bli sikkerhetsklarert. Stillingen krever gode lederegenskaper og evne til helhetlig tenkning. Videre krever stillingen god innsikt i offentlig forvaltning, erfaring med informasjon og kommunikasjon samt organisasjonskunnskap.

 

 

 

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, gode samarbeidsevner, initiativ, handlekraft, dømmekraft og god muntlig og skriftlig framstillingsevne. Begge målformer må kunne brukes.


 

Vi kan tilby:

 

Lønn etter avtale i statens lønnsregulativ som fylkeslege, stillingskode 0779. Tilsetting skjer på statlige vilkår. Vi har pensjonsordning i Statens pensjonskasse, og fra lønna trekkes 2 % innskudd til pensjonskassa.

 

 

 

Fylkesmannen i Innlandet er en IA-bedrift. Vi arbeider for å rekruttere og legge til rette for å gjenspeile befolkningen blant våre ansatte.

 

 

 

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf. Offentleglova § 25.

 

 

 

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med:

 

 • Assisterende fylkesmann Eli Blakstad, tlf. 61 26 60 50 / 952 41 362
 • Fylkesmann Sigurd Tremoen, tlf. 61 26 60 02 / 911 60 894 

 

Søknadsfrist: 1. oktober 2018. Søknad via Jobbnorge.Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. oktober 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Oppland
 • Nettside
 • Kommune
  Lillehammer
 • Jobbnorge-ID
  157561
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger