NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Kontorsjef ved Institutt for psykologi

Institutt for psykologi har i dag over 110 ansatte, derav 17 administrative ansatte, og ca. 1100 studenter. Instituttet har et stort og variert fagmiljø med bred kompetanse innen psykologi og tilbyr profesjonsstudium i psykologi, og studier på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Instituttet har også tre psykologiske poliklinikker: voksen-, barn- og nevroklinikk. Poliklinikkene tilbyr psykologisk behandling til barn, ungdom og voksne som et ledd i profesjonsutdanningen i psykologi. Instituttet har utstrakt forskningssamarbeid, både internt på instituttet og med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

 

Les mer om NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 

Vi søker kontorsjef til Institutt for psykologi ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU. Stillingen er fast 100% og ønsket oppstart er snarest mulig.

 

Om kontorsjefrollen

 

Kontorsjefen rapporterer til instituttleder og er instituttleders og ledergruppens viktigste lederstøtte. Kontorsjefen har ansvar for å lede og koordinere alle administrative prosesser ved instituttet, og deltar i nettverk med andre administrative ledere ved fakultetet og NTNU forøvrig. Stillingen innebærer personalledelse for de teknisk-administrativt ansatte ved instituttet. Kontorsjef har budsjettansvar for instituttets daglige drift.

 

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder


Kontorsjefen skal

 • ha oversikt over instituttets totale virksomhet og har ansvar for å iverksette beslutningene til instituttledelsen
 • ha ansvar for å videreutvikle gode og effektive teknisk-administrative støttefunksjoner
 • koordinere administrative oppgaver knyttet til blant annet HR, økonomi, studier, forskning, arealforvaltning, IT og kommunikasjon
 • utøve personal- og arbeidsledelse for de teknisk-administrativt ansatte
 • rapportere på instituttets virksomhetsområder som økonomi, budsjett, forskning og undervisning
 • også ha oppgaver knyttet til saksbehandlings- og utredningsarbeid

 

Krav til kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på universitets- eller høgskolenivå på minimum masternivå. Manglende formelle kvalifikasjonskrav kan kompenseres ved lang og direkte relevant praksis, kombinert med relevant etter- og videreutdanning.
 • Erfaring med personalledelse og endringsprosesser.
 • Erfaring med økonomistyring og administrativt arbeid.
 • Relevant praksis fra administrativt arbeid som saksbehandling- og utredningsoppgaver.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kjennskap til offentlig forvaltning og regelverk
 • God kompetanse i administrative verktøy og økonomi- og personalsystemer
 • Kjennskap til og erfaring fra universitets- og høyskolesektoren

 

Personlige egenskaper og egnethet vil bli lagt stor vekt på

 • Vi søker en trygg, tydelig og motivert kontorsjef med evne til å motivere og videreutvikle sine ansatte, som i tillegg har et blikk for hva som er god lederstøtte.
 • Kontorsjefen må ha evne til å skape positivt engasjement, takle høyt arbeidspress og kunne arbeide selvstendig og resultatorientert.
 • Andre egenskaper som verdsettes er evnen til å prioritere, koordinere, delegere, være fleksibel og løsningsorientert.

 

 Vi kan tilby

 • utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling og endring
 • en organisasjon hvor lederutvikling og lederteamutvikling vil være prioritert fremover
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gunstige låne-, forsikrings- og pensjonsordninger
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag

 

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og den som blir ansatt må akseptere eventuelle endringer i arbeidsområdet.

 

Stilling som Kontorsjef (kode 1054) avlønnes normalt mellom brutto fra kr. 631 700,- til kr. 731 400,- per år i statens lønnsregulativ

 

Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

  

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til:

Instituttleder, Ute Gabriel, epost: ute.gabriel@ntnu.no, tel. 73591778 

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen får du ved å henvende deg til:

HR-konsulent Brith-Eli Åsland, brith.e.asland@ntnu.no

 

Send søknaden med vedlegg elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legger du ved elektronisk. Vi ber om at du oppgir tre referanser (overordnet/sideordnet/underordnet). Attesterte kopier av vitnemål og attester er krevd fra kandidatene som innkalles til intervju. Dokumenter sendt inn etter søknadsfristen vil ikke bli tatt hensyn til i evalueringen. Merk søknaden med SU-240.

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten i henhold til ny offentlighetslov.

 

Søknadsfrist: 07.10.2018

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  7. oktober 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  157526
 • Intern-ID
  2018/28559
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger