NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk (IE)

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

NRS skal bidra til økt rekruttering til MNT-utdanningene i Norge for å sikre et konkurransedyktig, bærekraftig og likestilt samfunn. NSR har et nasjonalt mandat og får bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet. Senteret er organisert ved NTNU og tilknyttet Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

Les mer på www.realfagsrekruttering.no

Vi jobber både for UH-sektoren og for ungdomsskole og videregående skole. Vi har utviklet konkrete verktøy som skolene kan ta i bruk for å fremme kunnskap om realfag og teknologi, og som inspirerer elevene til å velge realfag.

Rådgiver med prosjektlederansvar

Rådgiver med prosjektlederansvar

Vi søker en rådgiver med prosjektlederansvar som vil jobbe med å skape samarbeid mellom utdanningssektoren og arbeidslivet. Senteret skal være en pådriver innen rekruttering til realfag og teknologi på nasjonalt nivå. Vi ønsker en person som kan bistå i å videreutvikle eksisterende og nye tiltak for å øke rekrutteringen.

Arbeidsområder:

 • Prosjektlederansvar
 • Informasjonsarbeid og kunne holde foredrag/innlegg om senterets virksomhet til ulike aktører
 • Relasjonsbygging med nasjonale aktører i feltet og utredning av aktiviteter som kan fremme rekruttering til realfagsutdanningen
 • Bistå med fagkompetanse i et tverrfaglig arbeidsmiljø med høy fokus på kommunikasjon og formidling

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå innen relevante fagområder. Det er ønskelig med pedagogikk og/eller realfag/teknologi i fagkretsen. Realfagskompetanse med relevans for for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Erfaring med foredrag og formidling

I tillegg ønsker vi:

 • God kjennskap til utdanningssektoren, både grunnskole, videregående skole og høyere utdanning
 • Erfaring fra arbeid i skoleverket og fra øvrig næringsliv
 • Evne til nettverksbygging og koordinering innenfor ulike sektorer
 • Erfaring og kurs innen prosjektledelse

Personlige egenskaper:

 • God bruker- og målgruppeforståelse
 • Evne til å kommunisere godt med ulike målgrupper
 • Imøtekommende og initiativrik
 • selvstendig og strukturert

 Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. endringer i arbeidsområdet og involvering i andre oppgaver kan være aktuelt. Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos senterleder Morten Sørlie, mob: 924 14 223 eller e-post morten.sorlie@realfagsrekruttering.no

Stillingen blir lønnet som rådgiver kode 1434 med minimum årslønn kr 409 100,-. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet mellom kr 428 500 - kr 515 200- avhengig av erfaring og kvalifikasjoner.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke stå oppført på søkelisten.

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyrå, annonsører og lignende.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. september 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Gløshaugen
 • Jobbnorge-ID
  157472
 • Intern-ID
  2018/30841
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger