NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Universitetslektor ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning -barnehage

Skrive - Lære - Delta: Har du et sterkt engasjement for godt språkarbeid i barnehagen? 

Ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking (Skrivesenteret) er det ledig ei fast 100% stilling som universitetslektor på barnehagefeltet. Skrivesenteret skal bidra til å styrke barnehagenes arbeid med å utvikle barns språk. Derfor trenger vi deg som har kompetanse og erfaring med språkarbeid i barnehagen. For mer informasjon om virksomheten vår, se: http://www.skrivesenteret.no/barnehage/

Skrivesenteret er en del av Institutt for lærerutdanning på NTNU. Instituttet har omlag 360 ansatte og har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring med cirka 4000 studenter. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen er også en del av instituttet. NTNU og Institutt for lærerutdanning er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL). Instituttet har omfattende forskningsaktivitet og doktorgradsutdanning rettet mot skole og utdanning.

Arbeidsområder

Medarbeideren skal delta i arbeidet med sentrale oppgaver på senteret, som f.eks.:

 • følge opp nasjonale mål og satsinger for kompetanseutvikling i barnehagesektoren
 • utvikle nettbaserte ressurser og støttemateriell
 • utvikle veiledninger og støttemateriell til rammeplan for barnehage
 • holde kurs for barnehageansatte og barnehageeiere og bistå dem i kompetanseutviklingsprosesser

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå innenfor barnehagelærerutdanning
 • Det blir lagt betydelig vekt på spesialpedagogisk kompetanse og erfaring med arbeid i barnehage og barnehagelærerutdanning
 • Veiledningskompetanse og erfaring fra utviklingsarbeid i barnehage
 • I tillegg til formelle kvalifikasjoner vil personlige egenskaper som selvstendighet, løsningsorientering, kollegial samarbeidsvilje, kreativitet, motivasjon og skriftlig og muntlig formuleringsevne tillegges stor vekt.

Lønns- og arbeidsvilkår

Universitetslektor kode 1009 lønnes med minimum årslønn kr. 416 600,-. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 416 600,- til kr. 623 900,- i 100 % stilling, fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder for statsansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at vedkommende kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den totale arbeidsplikten skal fordeles på feltene formidling, undervisning, utviklingsarbeid og utvikling av nettressurser. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere.

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter:

 • Søknad i brevs form
 • CV
 • Digitale kopier av relevante vitnemål og attester
 • Eventuelle publikasjoner eller faglige tekster, inklusive eventuell kunstnerisk forskning

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU-238.

Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning. Dette gjelder både vitenskapelige og kunstneriske arbeider.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte senterleder Arne Johannes Aasen, arne.j.aasen@ntnu.no, tlf. 97752967. For informasjon om søknadsprosessen, ta kontakt med Brith-Eli Åsland, brith.e.asland@ntnu.no.

Søknadsfrist 31.10.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. oktober 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Kalvskinnet
 • Jobbnorge-ID
  157431
 • Intern-ID
  2018/26963
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger