UiT Norges arktiske universitet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Prosjektleder i kapasitetsløftsprosjetet "Kompetansesenter for bygge- og anleggsvirksomhet i nord

Denne stillingen er ikke aktiv.