NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Fast 100 % stilling som førsteamanuensis / universitetslektor i ergoterapi

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det ledig fast stilling i 100 % som førsteamanuensis/universitetslektor i helsevitenskap (ergoterapi), ved institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap.

 

MH-fakultet er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte, nærmere 7000 studenter og et totalbudsjett på ca. 1,4 mrd. kroner. Fakultetet har campus både i Trondheim, Levanger, Ålesund og Gjøvik. Fagmiljøene samarbeider tett med helsetjenesten og spesielt med universitetssykehuset St.Olavs hospital, innenfor både forskning, innovasjon og utdanning.

 

Fakultetets undervisningsaktivitet dekker et bredt spekter av medisinske og helsefaglige fag, fra enkeltemner og bachelorprogrammer til master- og ph.d.-program. Forskningen ved fakultetet spenner over hele bredden av medisinsk og helsefaglig forskning, fra grunnforskning via translasjonsforskning og tjenesteforskning til anvendt forskning.

 

Fakultetsadministrasjonen er delt inn i fire seksjoner i tillegg til dekanens stab: HR-seksjonen, Økonomiseksjonen, Utdanningsseksjonen og Forskningsseksjonen. For mer informasjon om fakultetet, se www.ntnu.no/mh

 

Fakultetet har 8 institutter. Fagmiljøene samarbeider tett med helsetjenesten og spesielt med universitetssykehuset St. Olavs hospital, innenfor både forskning, innovasjon og utdanning.

 

Stillingen er finansiert av Fakultet for medisin og helsevitenskap. Den er administrativt tilknyttet Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB) med arbeidssted Trondheim. For mer informasjon, se https://www.ntnu.no/inb

 

Beskrivelse av ansvarsområde for stillingen

I Stilling som førsteamanuensis vil stillingsinnehaveren sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet ergoterapi. Dette omfatter også egen forskning, og veiledning av studenter innen fagområdet. Videre plikter stillingsinnehaveren å ta del i administrativt arbeid.

 

I stilling som universitetslektor vil stillingsinnehaveren ha sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ansvar for undervisning innen fagområdet ergoterapi. Stillingsinnehaveren skal, etter kompetanse, veilede studenter innen sitt fagområde, og plikter å ta del i administrativt arbeid. Stillingsinnehaveren vil ha forskningsrett for den tid som gjenstår når undervisningsplikten er ivaretatt.

 

Den som ansettes må påregne å bidra med undervisning i sitt fagområde på alle studieprogrammene ved fakultetet.

 

Kvalifikasjoner

 

For universitetslektor

 • Søkere må ha bachelor i ergoterapi og relevant master, og ha relevant praksiserfaring.
 • Søkere må også ha vært involvert i forsknings- og/eller utviklingsarbeid.
 • Den som tilsettes må kunne dokumentere omfattende faglige og kliniske kvalifikasjoner innen fagområdet
 • I tillegg er det krav om dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.
 • Ved ansettelse som universitetslektor kreves det høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende og relevant yrkespraksis, se Kriterier for ansettelse i stilling som universitetslektor.
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk på et tilfredsstillende nivå både muntlig og skriftlig.

For førsteamaunensisstilling

 • Søkere må ha bachelor i ergoterapi og relevant master, og ha relevant praksiserfaring.
 • Søkere må også ha vært involvert i forsknings- og/eller utviklingsarbeid.
 • Den som tilsettes må kunne dokumentere omfattende faglige og kliniske kvalifikasjoner innen fagområdet, og dokumentert vitenskapelig kompetanse innen én eller flere deler av fagområdet som denne stillingen har ansvar for
 • I tillegg er det krav om dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.
 • Søkere på stilling som førsteamanuensis må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet ergoterapi i henhold til Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis.
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk på et tilfredsstillende nivå både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

Det vil legges vekt på:

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • Gode formidlingsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til og interesse for omstilling og videreutvikling
 • Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og undervisningsarbeid, samt veiledning på ulike nivå(bachelor, master, Ph.D)
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet og pedagogiske ferdigheter.

Vi kan tilby

 • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som førsteamanuensis i kode 1011 lønnes med minimum årslønn kr. 515 200,- per år i 100 -% stilling. Normalt avlønnes stillingen ved MH-fakultetet kr. 515 200,- til kr. 649 800,- per år i 100 % stilling.

 

Stilling som universitetslektor i kode 1009 lønnes med minimum årslønn kr. 472 300,- pr. år i 100% stilling. Normalt avlønnes stillingen ved MH-fakultetet fra kr. 466 100,- til 578 900,- per år i 100% stilling.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, studieprogram for ergoterapi, har et sterkt ønske om å øke antall menn i vitenskapelige stillinger og menn oppfordres til å søke.

 

Den som ansettes pålegges å gjennomføre PBL-kurs for veiledere. Ansatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. Universitetet tilbyr slikt kurs.


Søknadens innhold

Søknaden skal gi en kortfattet oversikt over utdanning, eksamener, tidligere praksis og motivasjon for stillingen. Søkerne bes også å redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i momentliste som finnes på nettadresse: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

 

Følgende vedlegg må ligge ved Jobbnorge-søknaden i pdf-format:

 • CV, vitnemål og attester. To referanser bes oppgitt.
 • Liste over alle vitenskapelige arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider (i pdf-format)- publiserte eller under publisering - som du ønsker  det skal tas hensyn til kan vedlegges søknaden.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

 

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter.  

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Førsteamanuensis Sissel Horghagen Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU:

tlf. 48268513 eller e-post, sissel.horghagen@ntnu.no

 

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:

HR-konsulent Even G. Larsen, HR-seksjonen MH-fakultetet, NTNU:

even.g.larsen@ntnu.no

 

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen søknadsfristen 30.10.2018.

 

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.

 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.


Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.


 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30. oktober 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  157368
 • Intern-ID
  2018/26112
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger