NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førsteamanuensis i statsvitenskap (SU-243)

Ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis i statsvitenskap. Fagområdet for stillingen er komparativ politikk, men kandidater som også kan vise til ferdigheter i politisk teori oppfordres spesielt til å søke. Forsknings- og undervisningsbakgrunn til den som tilsettes i stillingen må kunne knyttes til instituttets strategiske satsningsområder i statsvitenskap.

Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) driver forskning, undervisning og formidling innen sosiologi, statsvitenskap, idrettsvitenskap og medievitenskap. Instituttet har omkring 80 ansatte fordelt på 73 årsverk og 11 studieprogram. ISS er et sterkt disiplininstitutt med vekt på sosiologi og statsvitenskap, som bidrar til tverrfaglige studieprogram og i tverrfaglig forskning ved NTNU. Fagdisiplinene preger også instituttets profilering av idrettsvitenskap og medievitenskap.

Vår forskning og utdanning skal bidra til å identifisere og møte sentrale samfunnsutfordringer. Instituttet skal utvikle og formidle kunnskap som kreves for å løse utfordringer som Norge og verdenssamfunnet står overfor. Våre utdanningsprogrammer skal gi kompetanse som gjør våre kandidater attraktive på arbeidsmarkedet og til sentrale bidragsytere i samfunnsutviklingen. Forskningen skal være på et høyt nivå, og bidra til offentlig debatt og faglig utvikling.  For mer informasjon se: http://www.ntnu.no/iss

Arbeidsområder for stillingen– førsteamanuensis         

 • ansvar for undervisning og forskning innen statsvitenskap, og stillingens fagområde, som er komparativ politikk med mulig tilleggsansvar for politisk teori.
 • gjennomføre undervisning etter gjeldende studieplan
 • arbeide med videreutvikling av fagområdet, studieprogramportefølje, og undervisningsopplegg i statsvitenskap
 • bidra i aktuelle etter- og videreutdanningstilbud
 • drive forskning innenfor eget fagområde og spesialinteresse
 • delta i en eller flere av instituttets relevante forskningsgrupper
 • gjennomføre eksamensarbeid
 • ta ansvar for administrative oppgaver
 • ivareta instituttets faglige ansvar sammen med enhetens øvrige vitenskapelig tilsatte
 • veilede bachelor-, master- og doktorgradsstudenter innen sitt fagområde
 • drive forskningsbasert formidling
 • representere egen, og instituttets, fagdisiplin i tverrfaglig forskningsarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • delta i instituttets fagstrategiske arbeid
 • den som ansettes må kunne undervise i fagfeltet for stillingen, komparativ politikk, på alle nivå.

Førsteamanuensisen må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer.

Kvalifikasjoner for stillingen:

Til stillingen kreves det vitenskapelig kompetanse på minimum doktorgradsnivå i statsvitenskap eller tilsvarende relevant disiplin. Instituttet ønsker søknader fra unge, lovende kandidater velkommen. Det vil derfor bli lagt særlig vekt på kandidatens fremtidige forskningspotensiale, og at disse er i tråd med instituttets strategiske satsninger. Originalitet og kvalitet i vitenskapelig publisering de siste fem år, eksklusiv foreldrepermisjoner, vil bli vektlagt. Det legges vekt både på norske/skandinaviske og internasjonale publikasjoner innen fagfeltet. Vilje og evne til å arbeide kreativt innenfor statsvitenskap og i samarbeid med andre disipliner vil telle positivt. Det vil bli lagt vekt på kandidatens vilje og potensial innenfor nasjonalt og internasjonalt forskingssamarbeid. Om kandidaten også kan undervise i politisk/statsvitenskapelig teori, betraktes det som en styrke for søknaden.

Søkere må kunne vise progresjon i forskning og publisering, og må kunne legge fram framtidige forsknings- og publiseringsplaner. Den som ansettes i stillingen må også kunne vise til evne og vilje til å bidra til langsiktig utvikling av instituttets forskning. Det vil bli lagt vekt på at søkeren kan knytte sine forskningsplaner og -interesser til forskning (personer og områder) hvor instituttet har pågående aktivitet og utviklingsmuligheter.

Det legges vekt på kandidatens dokumenterte undervisnings- og veiledningserfaring.  

Personlige egenskaper som selvstendighet, løsningsorientering, samarbeidsvilje, kreativitet og motivasjon til å bidra til et godt faglig og sosialt miljø, vil bli tillagt stor vekt.

Det vil bli lagt vekt på pedagogiske evner, og motivasjon for å delta i videreutviklingen av fagfeltets kunnskaps- og analytiske grunnlag.

Etter søknadsfristen utløps vil det bli utarbeidet en liste over søkere. De best kvalifiserte vil bli plassert på en en shortliste og grundig vurdert av en ekstern faglig komité. Toppkandidatene fra denne vurderingen vil bli invitert til pedagogisk prøving ved en prøveforelesning, og intervju.

Lønns og arbeidsvilkår

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

Videre kreves det utdanningsfaglig basiskompetanse. Den som ansettes uten å ha formell utdanningsfaglig basiskompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter ansettelse å gjennomgå godkjent kurs. Uniped v/NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Dersom den som ansettes er fremmedspråklig, forutsettes det at vedkommende innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for språk og litteratur. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

For mer informasjon:

http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Førsteamanuensis kode 1011 lønnes med minimumsårslønn kr. 515 200,-. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 515 200,- til kr. 731 400,- Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Vi tilbyr:

 • spennende fagmiljø i stadig utvikling
 • et godt arbeidsmiljø
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag
 • muligheter for svært konkurransedyktig lån i Statens pensjonskasse
 • pensjonsavtale i Statens pensjonskasse 

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn tre sett kopier av:

 • 5 vitenskapelige arbeider som kandidaten anser som sine mest betydningsfulle statsvitenskapelige bidrag.
 • En kort beskrivelse av disse arbeidene og deres bidrag til det spesifikke fagområdet for stillingen.  
 • En fullstendig publikasjonsliste.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte instituttleder Toril Aalberg, e-post: toril.aalberg@ntnu.no

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Brith-Eli Åsland, e-post brith.e.asland@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Vedlegg som ikke kan sendes elektronisk kan sendes NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, 7491 Trondheim, og merkes med SU-243.

Søknadsfrist: 31.10.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. oktober 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  157288
 • Intern-ID
  2018/26806
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger